Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa sosialidemokraattisia päättäjiä ja asioiden valmistelijoita vastustamaan epätervettä työehdoilla kilpailemisen mallia. SDP tekee yhdessäkin yhteistyötä AY-liikkeen kanssa ja toiminnallaan edistää työehtosopimusten yleissitovuutta ja oikeudenmukaista sopimisen mallia.

Aloitteessa kannetaan huolta siitä, että yritykset yrittävät parantaa kilpailukykyään heikentämällä palkansaajien työehtoja ja samalla vaaditaan evästämään sosialidemokraattisia päättäjiä kitkemään epäterveen kilpailun työehtojen kustannuksella.

Aloitteessa puututaan tärkeään asiaan ja nostetaan esille jopa valtio-omisteisten yritysten tapaa lähteä hakemaan kilpailukykyä palkansaajien kustannuksella. Suomeen on vuosikymmenten aikana luotu sopimusyhteiskuntajärjestelmä, jonka ansiosta yhteiskunnastamme on tullut hyvinvointiyhteiskunta. Tärkeänä tekijänä prosessissa on ollut mahdollisuus neuvotella asioista eri osapuolten kanssa.

Työehtojen heikentäminen nk. työehtosopimusshopailun kautta ei tue tätä luottamuksellista sopimusyhteiskuntaa vaan on osaltaan heikentämässä yhteiskuntarauhaa. Puoluehallitus muistuttaa, että SDP yhdessä AY-puolen toimijoiden kanssa on vaikuttanut siihen, että työehdot olisivat kullakin alalla oikeudenmukaiset.

Jos tästä yhteisesti sopimisen kulttuurista luovutaan, lisää se ihmisten välistä epätasa-arvoa ja heikentää yhteiskuntarauhaa.

29 Työehtosopimuksilla kilpailu pysäytettävä

Kuljetusalan Demarit ry:n aloite

Viime vuosina on usein, jopa valtio-omisteisissa yrityksissä lähdetty hakemaan parempaa kilpailukykyä palkansaajilta lomauttaen, irtisanoen ja työehtoja heikentämällä. Tätä on tapahtunut myös voittoa tuottavissa yrityksissä, ja tuloksesta riippumatta ei johdon etuuksista ja palkkioista karsien.

Edellä mainituista työehtojen heikentäminen nk. työehtosopimusshoppailulla, on erityisen tuomittavaa sen yksipuolisen ja sopimusyhteiskuntaa vastaan sotivan toimintamallin vuoksi.

Yrityksen yksipuolinen ja usein mielivaltainenkin päätös työehtosopimuksen vaihdosta ei ole suomalaisen sopimusyhteiskunnan periaatteiden mukaista vaan sopimuksissa tulee olla aina pohjana aito neuvottelu ja yhteinen päätös.

Tarvitaan tehokkaita toimia tämän toiminnan kitkemiseksi työelämästä.

Kuljetusalan Demarit ry esittää, että

puoluekokous evästää sosialidemokraattisia päättäjiä ja asioiden valmistelijoita kaikilla tahoilla toimimaan siten, että tämä epäterve kilpailu työehdoilla ei juurru suomalaiseen yhteiskuntaan millään tasolla. Jatkossakin työehtosopimusten yleissitovuus ja rehti sopimisen malli tukee oikeudenmukaisuutta, siis yhtä merkittävintä sosialidemokraattisen politiikan kulmakiveä työmarkkinoilla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 47

  • Tammikuu 2017

    SDP:n päättäjät ovat yhteistyössä ay-liikkeen kanssa aktiivisesti puolustaneet oikeudenmukaista sopimista työmarkkinoilla sekä työehtosopimusten yleissitovuutta. Oikeudenmukaisen sopimusjärjestelmän perusteisiin kohdistuvista toistuvista hyökkäyksistä huolimatta tavoitteessa on onnistuttu kohtuullisen hyvin. Paikallinen sopiminen on mahdollista hyvin pitkällekin jo nykyisissä työehtosopimuksissa, ja sen mahdollisuuksia on kehitetty.


Kommentoi

Tietosuoja