Puoluekokous yhtyy aloitteeseen työurien pidentämiseen ensisijaisesti työllisyyden ja työssä jaksamisen parantumisen kautta. Sosialidemokraattisten päättäjien on kiinnitettävä huomiota työpaikkojen lisäämisen lisäksi siihen, että työssä jaksamista lisätään olemassa olevien toimien lisäksi mm. työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen sekä työilmapiirin kehittämisen saralla.

Puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen käynnistämään Hyvän työelämän puolesta – hankkeen, jossa selvitetään yhdessä ay-liikkeen kanssa työlainsäädännön muutostarpeet sekä valmistellaan lakimuutosesitykset.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen työurien pidentämiseen ensisijaisesti työllisyyden ja työssä jaksamisen parantumisen kautta. Sosialidemokraattisten päättäjien on kiinnitettävä huomiota työpaikkojen lisäämisen lisäksi siihen, että työssä jaksamista lisätään olemassa olevien toimien lisäksi mm. työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen sekä työilmapiirin kehittämisen saralla.

Aloitteessa nostetaan esille sosialidemokraattisten päättäjien tekemät valinnat työurien pidentämiseen tähtäävissä toimenpiteissä siten, että työurien pidentäminen perustuisi ensisijaisesti työllisyyden ja työssä jaksamisen parantamiseen.

Aloitteessa toivotaan, että työurien pidentämisestä käytävässä keskustelussa huomioitaisiin laaja-alaisesti toimenpiteet, jotka pidentävät työuria. Valikoimassa mainitaan mm. työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, työturvallisuus sekä työssä jaksaminen. Puoluehallitus pitää erityisen tärkeänä työelämän laadun nostamista. Työuria voidaan pidentää parhaiten lisäämällä ihmisten omia mahdollisuuksia vaikuttaa työelämän joustavuuteen, lisäämällä tietoa työilmapiirin kehittämisestä, työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta.

Puoluehallitus muistuttaa, että oikeanlainen työllisyyspolitiikka luo edellytykset työllisyyden parantumiselle. Mielekkään työelämän eteen on tehty jo runsaasti toimia, joiden tarkoituksena on lisätä työelämän laadun nousua. Joustot työuran eri vaiheissa antavat ihmisille mahdollisuuksia sovittaa työelämä vastaamaan henkilön senhetkistä tilannetta ja näin osaltaan parantaa työssä jaksamista ja nostaa työurien pituutta-

30 Työelämän laatu nousuun

Kuljetusalan Demarit ry:n aloite

Työurien pidentäminen on monien huulilla ja ajatuksissa näinä epävarmoina aikoina. Työkyvyttömyyseläkkeet herättävät kysymyksiä poliitikoille ja päättäjille.

Työurien pidentämisen tulisi ensisijaisesti perustua työllisyyden ja työssäjaksamisen parantamiseen. Työpaikkojen lisäämisen lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, työturvallisuuteen, työilmapiirien kehittämiseen ja työssä jaksamiseen.

Kuljetusalan Demarit ry esittää, että

puoluekokous evästää sosialidemokraattisia päättäjiä ja asioiden valmistelijoita kaikilla tahoilla toimimaan siten, että työurien pidentäminen perustuu ensisijaisesti työllisyyden ja työssäjaksamisen parantamiseen. Työpaikkojen lisäämisen lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, työturvallisuuteen, työilmapiirien kehittämiseen ja työssäjaksamiseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 48

  • Tammikuu 2017

    Työurien pidentämistä alusta, keskeltä ja lopusta on edistetty ja osin onnistuttukin. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään edelleen noin 53-vuotiaana ja tämä laskee keskimääräistä eläköitymisikää. Työhyvinvointiin tulee kiinnittää edelleen huomiota.


Kommentoi

Tietosuoja