Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Punkaharjun Demarit ry esittää, että puolueen jäsenmaksujen jakoa muutettaisiin siten, että alle 70 maksavan jäsenen osastoille palautettaisiin jäsenmaksu kokonaisuudessaan. Kuntien yhdistyessä voi käydä niin, että luottamusmiesmaksut menevät uuden kunnan kunnallisjärjestölle.

Puoluehallitus tunnistaa puolueosaston ongelman kuntien yhdistyessä. Yhdistyksillä on kuitenkin oikeus kerätä jäseniltään ylimääräistä jäsenmaksua sekä tehdä itsenäistä varainhankintaa. Lisäksi mikään ei estä yhdistystä neuvottelemasta kunnallisjärjestön kanssa puolueveron siirtämisestä osastolle.

195 Pienten puolueosastojen talouden ja toiminnan turvaaminen

Punkaharjun Demarit ry:n aloite

Kuntaliitoksien myötä on tullut esille ongelma entisten maaseutukuntien pienten puolueosastojen toiminnan jatkuvuudesta. Talouden hoitaminen on aiemmin pääasiassa pohjautunut puolueveron tuottoon kunnallisista luottamustoimista. Nyt, kun tuotot jäävät pois, niin toimintaan ei saada riittävästi rahoitusta pelkillä jäsenmaksupalautuksilla jäsenmäärien ollessa alhaiset.

Olemme puolueosastona huolestuneita tilanteesta ja katsomme, että tämä vaikuttaa SDP:n kannatukseen ja menestykseen tulevissa vaaleissa. Jokainen saatu ääni on yhtä arvokas. Pienten puolueosastojen talouden- ja toiminnan turvaaminen tulee ottaa käsittelyyn aloitteemme myötä.

Punkaharjun Demarit ry esittää, että

Puolueelle maksettu jäsenmaksu tulisi palauttaa kokonaisuudessaan puolueosastoille, joissa on alle 70 maksavaa jäsentä.

Kunnallisjärjestön sääntöjä tulisi muuttaa tavalla, jossa osa pienten puolueosaston jäsenistön luottamustoimista saatavasta puolueverosta ohjattaisiin omalle puolueosastolle.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 233


Kommentoi

Tietosuoja