Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että alueellista lehdistötukea maksetaan tulevalla liittokokouskaudella vähintään saman verran kuin päättyvällä kaudella.

Viestintätuen kokonaismäärä riippuu kansanedustajien määrästä, joten seuraavan puoluekokouskauden osalta ei voida sitoutua säilyttämään alueellista lehdistötukea nykytasoisena. Viestintätuen kohdentamista pitää arvioida kokonaisuutena siten, että viestintätuki tulee käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

196 Lehdistötuki säilytettävä

Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite

Puolue leikkasi tukeaan alueellisilta työväenlehdiltä siirtäen tiedotuksen painopistettä enemmän Demokraatin ja sähköisen viestinnän suuntaan. Monissa piireissä jäsenistön keski-ikä on varsin korkea mikä hankaloittaa sähköisen tiedonvälityksen saavutettavuutta, minkä lisäksi iso osa jäsenistöstä edelleen kokee oman piirilehden tärkeäksi tiedottamisen väyläksi. Tällä hetkellä kolmelle jäljellä olevalle alueelliselle lehdelle on myönnetty viestintätukea tämän puoluekokouskauden loppuun asti. Jotta näiden lehtien ilmestyminen ja tätä kautta kattava tiedonvälitys voidaan jatkossakin turvata, on tätä tukea jatkettava.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

Puolue jatkaa alueellisen lehdistötuen maksamista vähintään nykyisellä tasolla myös tulevalla puoluekokouskaudella tukeakseen jäljellä olevia alueellisia työväenlehtiä ja täten turvaa alueellisen tiedottamisen jatkuvuuden.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 233


Kommentoi

Tietosuoja