Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous viittaa sääntömuutokseen puolueosastojen mallisääntöjen 13 ja 14 §:ssä.

Aloitteessa esitetään puolueosaston johtokunnan jäsenten kauden muuttamista kaksivuotiseksi.

Puolueosastojen mallisääntöjen 13 § 4 kohdan mukaan ”Puolueosaston syyskokouksen tehtävänä on valita johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet ja mahdolliset varajäsenet seuraavaa kalenterivuotta varten”.

Puolueosastojen mallisääntöjen 14 § mukaan ”Puolueosaston täytäntöönpaneva elimenä ja lainmukaisena hallituksena on johtokunta, johon kuuluu puolueosaston syyskokouksen erikseen valitseman puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Lisäksi voidaan johtokunnalle valita enintään kolme varajäsentä.”

SDP:ssä on yli 700 puolueosastoa ja niillä hieman erilaiset tarpeet. Puoluehallitus esittääkin, että SDP:n puolueosastojen mallisääntöjä muutetaan niin, että ne mahdollistavat puolueosastoille valita johtokunta joko nykyiseksi yhden vuoden kaudeksi tai uudeksi kahden vuoden kaudeksi. Kukin puolueosasto voi valita itselleen sopivan tavan.

185 Puolueosaston johtokunnan toimikausi kaksivuotiseksi

Riihimäen Sosialidemokraatit ry:n aloite

Nykyisissä puolueosaston mallisäännöissä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Tässä ajassa eivät uudet johtokunnan jäsenet pääse vielä asioihin sisään ja lyhyt toimikausi myös vaikeuttaa toiminnan suunnittelemista pitemmälle aikavälille.

Mielestämme toimikauden jatkaminen kahteen vuoteen tehostaisi johtokuntien toimintaa ja toisi siihen jatkuvuutta, jonka vuoksi mahdollisuus siihen tulee lisätä puolueosaston mallisääntöihin.

Riihimäen Sosialidemokraatit ry esittää, että

puolueosaston mallisääntöjä muutetaan niin, että

–      mallisääntöjen 13 §:n ”Puolueosaston syyskokouksen tehtävänä on” kohta 4) kuuluu: valita johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet ja mahdolliset varajäsenet seuraavaa kalenterivuotta varten

tai

valita parillisena vuonna johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet ja mahdolliset varajäsenet seuraavaa kahta kalenterivuotta varten

–      mallisääntöjen 14 §:n ensimmäinen kappale kuuluu:

Puolueosaston täytäntöönpanevana elimenä ja lainmukaisena hallituksena on johtokunta, johon kuuluu puolueosaston syyskokouksen erikseen valitseman puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Lisäksi voidaan johtokunnalle valita enintään kolme varajäsentä.

tai

Puolueosaston täytäntöön paneva elimenä ja lainmukaisena hallituksena on johtokunta, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Johtokuntaan kuuluu puolueosaston parillisena vuonna pidettävän syyskokouksen erikseen valitseman puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Lisäksi voidaan johtokunnalle valita enintään kolme varajäsentä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 224


Kommentoi

Tietosuoja