Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Tässä kokouksessa aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Aloitteessa esitetään europarlamentaarikoille ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenille, jotka ovat Suomen sosialidemokraattisen puolueen jäseniä, mandaattipaikkaa SDP:n puoluekokouksessa. Mandaattipaikka sisältyisi europarlamentaarikon tai/ ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenen edustaman piirijärjestön puoluekokouspaikkoihin. Aloitteessa esitetään myös, että europarlamentaarikon tai/ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenen ollessa estynyt osallistumaan puoluekokoukseen, vapautetaan paikka täytettäväksi kyseisen piirijärjestön käyttöön sääntöjen määräämällä tavalla.

Puolueen nykyisten sääntöjen 15 § mukaan ”Puhe-, esitys- ja äänioikeus puoluekokouksessa on jokaisella puoluekokousedustajalla, joka on valittu näissä säännöissä määrätyllä tavalla.

Puhe- ja esitysoikeus puoluekokouksessa on puoluehallituksen jäsenillä, puolueen tilintarkastajien puheenjohtajalla ja Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajalla sekä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen Euroopan parlamentti -valtuuskunnan puheenjohtajalla.

Läsnäolo- ja puheoikeus puoluekokouksessa on puoluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, piirijärjestöjen edustajilla, näiden sääntöjen 14 §:n 1 momentissa mainituilla puolueen sisarjärjestöjen edustajilla, Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenillä, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen Euroopan parlamentti -valtuuskunnan jäsenillä, valtioneuvoston jäseninä olevilla puolueen edustajilla, puoluetoimistoa edustavilla valtuutetuilla toimitsijoilla, piirijärjestöjen toiminnanjohtajilla, puoluelehtien päätoimittajilla sekä kotimaisilla ja ulkomaisilla kutsuvierailla.”

Puoluekokousedustajien valinnan muuttaminen edes osittain mandaattiperusteiseksi muuttaa puoluekokouksen koostumusperustetta niin oleellisesti, että se koskee koko puolueen päätöksenteko- ja toimintatapakulttuuria. Näitä asioita käsitellään puoluekokouksessa käsiteltävässä järjestöuudistusasiakirjassa. Järjestöuudistusasiakirjan hyväksymisen jälkeen aloitetaan asiakirjan päätösten mukaiset sääntömuutosvalmistelut ja tämä asia tulee sitten käsiteltäväksi, jos järjestöuudistusasiakirjassa näin päätetään.

184 Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kansanedustajat ja Euroopan parlamentin jäsenet sisällytettävä puoluekokousedustajiin

Haagan Työväenyhdistys r.y:n aloite

Sosialidemokraattista politiikkaa valtakunnan ja Euroopan tasolla tekevät käytännössä puolueen kansanedustajat ja europarlamenttiedustajat. Heidän osallistumistaan puoluekokoukseen puoluekokousedustajan ominaisuudessa ei kuitenkaan ole pidetty suotavana. Vanhan pienemmän puoluekokouksen aikaan olikin ehkä hyvä, että kansanedustajat eivät vieneet paikkoja niiltä ruohonjuuritason sosialidemokraateilta, jotka halusivat olla mukana päättämässä puolueen linjauksista. On katsottu, että kansanedustajilla on riittävästi muita kanavia näkemystensä esille tuontiin. Kääntöpuolena on ollut se, että nurinkurisesti kansanedustaja ei ole ollut mukana päättämässä niistä asioista, joiden puolesta hänen myöhemmin halutaan työskentelevän ja joihin hänen oletetaan sitoutuvan.

Nykyinen puoluekokous on riittävän kokoinen siihen, että halukkaat kansanedustajat ja europarlamentaarikot voisivat osallistua puoluekokoukseen äänivaltaisina edustajina. Sisällyttämällä kansanedustajat ja europarlamentaarikot puoluekokousedustajiin annettaisiin selvä viesti siitä, että puoluekokoustyö on heidän osaltaan paitsi hyväksyttävää, niin myös erittäin toivottavaa. Tämä olisi omiaan lisäämään ja vahvistamaan heidän sitoutumistaan puoluekokouksen päätöksiin ja ymmärrystään puoluekokouksessa tehtyjen linjausten takana olevasta keskustelusta.

Haagan työväenyhdistys r.y. esittää, että

Puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen valmistelemaan seuraavaan puoluekokoukseen sääntömuutoksen, jolla kiintiöidään osa puoluekokousedustajien paikoista europarlamentaarikoille ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenille, jotka ovat Suomen sosialidemokraattisen puolueen jäseniä. Näiden paikkojen tulisi sisältyä piirijärjestöjen paikkoihin siten, että ne tarvittaessa voitaisiin täyttää normaaliin tapaan muilla piirijärjestön edustajilla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 223


Kommentoi

Tietosuoja