Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin.

Aloitteessa esitetään, että puoluekokouksen päätösten toimeenpanon tilanne voitaisiin seurata SDP:n verkkosivuilla ja että puoluehallituksen tulee aina antaa puoluekokoukselle raportti edellisen puoluekokouksen hyväksymien aloitteiden toteuttamisesta.

SDP on tehnyt puoluekokouspäätösten seurantaraportin puoluekokouskauden 1990-1991 päätöksistä lähtien. Seurantaraportti on toimitettu puoluevaltuustolle joko vuosittain tai puolivuosittain ja jokaiselle puoluekokoukselle. Puoluekokouspäätösraportti on ollut SDP:n verkkosivuilla vuodesta 2010 lähtien ja on siellä edelleen. Päätösraportti löytyy SDP:n kotisivuilta kohdasta ohjelmatyö.

163 Puoluekokouspäätösten seurantaan tehoa

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloite

Sosialidemokratia rakentuu demokratian periaatteille. Korkeinta valtaa SDP:ssä käyttää jäsenistön parista valituista edustajista muodostuva puoluekokous. Puoluekokouksessa tehtävät päätökset viitoittavat puolueen linjaa seuraavan kahden vuoden ajan ja mahdollisesti myös jopa paljon pidemmälle tulevaisuuteen.

Yhdessä tehtyjen päätösten tehokas toimeenpano ja seuraaminen kunnioittavat SDP:n syvintä olemusta, vahvaa demokratiaa. Nykyaikaisen tiedonvälityksen maailmassa ei riitä, että päätösten toimeenpanemisen tilanne esitellään aina vasta seuraavassa puoluekokouksessa.

Luonteva puoluekokouspäätösten toimeenpanon seurannan päivittämisen sykli voisi olla puolivuosittain, kun puoluehallitus- ja puoluetoimisto sekä eduskunta- ja hallitusryhmät valmistautuvat keväisin ja syksyisin omaan istunto- ja toimintakauteensa. Myös puoluevaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

Puoluekokous velvoittaa puoluejohdon toimimaan siten, että puoluekokouksen päätösten tehokas toimeenpano tulisi voida seurata SDP:n verkkosivuilla, jossa otetaan käyttöön puolivuosittain päivitettävä päätösten toimeenpanon tilan arviointi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 212

164 Puoluekokousaloitteet ovat tärkeä osa jäsendemokratiaa

Heinolan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite

SDP kunnioittaa nimessäänkin demokratian perinnettä yksi sen ilmenemismuoto on jäsenten vaikutusmahdollisuus politiikan linjaamisessa. Aloiteoikeus on tärkeä osa jäsendemokratiaa.

Edellinen puoluekokous ei tätä jäsendemokratiaa kunnioittanut. Aloitteiden käsittely jäi kokouksessa muiden asioiden jalkoihin. Tämän ongelman korjaamiseen on tulevassa puoluekokouksessa kiinnitettävä vakavaa huomiota.

Yhtä tärkeätä kuin aloitteiden kunnioittava käsittely on niiden sisällön ottaminen vakavasti. Ne on tarkoitettu ohjaamaa tulevaa politiikkaa – työkaluksi etenkin puoluehallitukselle. Siksi on myös tärkeätä, että puoluekokous käsittelee niitä vastuullisesti.

Hyväksyttyjen aloitteiden paikka ei ole vain arkistossa. Niiden toteuttamiseksi on ponnisteltava ja työn tuloksista puoluehallitus on velvollinen raportoimaan seuraavalle puoluekokoukselle. Puoluehallituksen tulisi antaa raporttinsa aloitteiden toteuttamisesta jo tulevassa puoluekokouksessa.

Heinolan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

puoluehallituksen tulee aina antaa puoluekokoukselle raportti edellisen puoluekokouksen hyväksymien aloitteiden toteuttamisesta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 212


Kommentoi

Tietosuoja