Puoluekokous yhtyy aloitteessa esitettyyn käsitykseen säännöllisen tutkimustoiminnan tärkeydestä. Puolueen päätöksenteko nojaa kuitenkin pitkäjänteisempään arviointiin ja päätöksentekoon esimerkiksi puoluekokouksissa ja puoluevaltuustossa. Tutkimustoiminta antaa siihen hyvää taustatietoa mutta se ei voi ohjata suoraan päätöksentekoa.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että SDP ottaa käyttöön vuosittain tehtävän jäsentutkimuksen, jolla kartoitetaan jäsenistön kanta keskeisiin poliittisiin kysymyksiin ja linjauksiin.

Puolueella on aktiivista ja säännöllistä tutkimustoimintaa. Kartoitamme kansalaisten näkemyksiä keskeisistä poliittisista kysymyksistä, arvoista, huolenaiheista ja toiveista. Osa tutkimuksista tehdään yhdessä muiden puolueiden kanssa. SDP:ssä tehdään myös jäsenkyselyitä yksittäisistä asioista, mutta varsinaista jäsentutkimusta ei SDP:ssä tehdä.

Puoluehallituksen on syytä vakavasti harkita aloitteessa esittämän tutkimustoiminnan aloittamista, mikäli tarvittavat resurssit löytyvät. Puoluekokouksen ei kuitenkaan ole syytä velvoittaa puoluehallitusta tässä asiassa.

162 Vuosittainen jäsentutkimus

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloite

SDP:n jäsenistö on sen suurin voimavara. Poliittisen liikkeen jäseneksi liitytään halusta vaikuttaa, joko hakeutumalla järjestöaktiiviksi, ehdolle poliittisiin tehtäviin tai ilmaisemalla tukensa maksamalla jäsenmaksua. Elämän tilanteet vaihtuvat, samoin mahdollisuudet toimia aktiivisesti. Yksi asia kuitenkin säilyy – halu ottaa kantaa.

Puolueen on hyödynnettävä jäsenistöään laaja-alaisemmin omassa kannanmuodostuksessaan ja luotava toimivia väyliä mielipiteen ilmaisulle keskeisissä poliittisissa kysymyksissä. Tärkeiksi koettujen teemojen ja jäsenten näkökantojen on näyttävä myös puolueen päätöksissä ja linjauksissa. Jäsenten kantojen kysyminen antaa konkreettista sisältöä jäsenyydelle ja luo arvostuksen tunteen: minunkin mielipiteelläni on merkitystä.

Tietoteknisen kehityksen myötä sähköiset jäsenkyselyt ovat helppoja toteuttaa. SDP:n on syytä ottaa käyttöön säännöllisesti vuosittain toteutettava jäsenkysely. Jäsenkyselyn arvo vahvistuu vuosien myötä ajallisen vertailuaineiston kertyessä. Jäsenkysely antaa tärkeää tietoa ja selkänojaa puoluejohdolle, sen määritellessään omaa kannanmuodostustaan. Poliittisten teemojen lisäksi kyselyllä voitaisiin kerätä säännöllisesti jäsenten näkemyksiä ja kokemuksia puolueesta ja sen järjestötyöstä.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

Puoluekokous velvoittaa SDP:tä ottamaan käyttöön vuosittain tehtävän jäsentutkimuksen, jolla kartoitetaan jäsenistön kanta keskeisiin poliittisiin kysymyksiin ja linjauksiin. Tutkimusten näkemysten on heijastuttava puolueen toiminnassa ja merkittävissä linjauksissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 211


Kommentoi

Tietosuoja