Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että SDP suosittelee välttämään puoluetoverin epäasiallista suosimista julkisten virkojen täytössä.

SDP on jo kauan ollut sitä mieltä, että virkoihin tulee valita pätevin hakija, mutta poliittinen jäsenkirja ei voi olla valinnan este. Ei myöskään syy. SDP on toteuttanut tätä periaatetta ja tulee noudattamaan tästä eteenpäinkin.

 

161 Julkiset virkanimitykset

Virolahden Sosialidemokraatit ry:n aloite

Niin sanotut poliittiset virkanimitykset ovat viime vuosikymmeninä saaneet nauttia kasvavaa epäluottamusta. Kaikissa puolueissa on vähitellen alettu hyväksyä, että 2000-luvun avoimessa yhteiskunnassa mikään julkinen virka ei voi olla lähtökohtaisesti tietylle puolueelle varattu. Aika on kypsä muutokselle ja sosialidemokraattien on surffattava muutoksen aallonharjalla.

Toverin suosiminen ei ole väärin, mutta julkista virkaa hakevien asettaminen eriarvoiseen asemaan puoluekannan perusteella rikkoo perustuslakia. Poliittisten luottamustehtävien kautta voi toki kerätä tietoja, taitoja ja verkostoja, joista on hyötyä julkista valtaa käyttävänä virkamiehenä tai viranhaltijana, mutta pätevämpien hakijoiden sivuuttaminen on silti epäasiallista. Virkoja täytettäessä pääpaino on aina asetettava tutkinnoille, työkokemukselle ja riippumattomalle henkilöarvioinnille, sillä ne kertovat luotettavimmin ammattiosaamisesta, jota viran menestyksellinen hoitaminen vaatii.

Virolahden Sosialidemokraatit ry esittää, että

puoluekokous suosittelee välttämään puoluetoverin epäasiallista suosimista julkisten virkojen täytössä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 210


Kommentoi

Tietosuoja