Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että SDP perustaa järjestöpoliittista uudistusta valmistelevan työryhmän.

Puoluehallitus perusti järjestöpoliittista uudistusta valmistelevan työryhmän keväällä 2013. Työryhmän tehtäväksianto oli valmistella järjestöuudistusasiakirja tälle puoluekokoukselle. Järjestöuudistusasiakirjan hyväksymisen jälkeen puoluehallitus aloittaa mahdollisten sääntömuutosesitysten valmistelun.

 

147 SDP:n järjestörakenteen uudistaminen

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite

SDP:n järjestörakenne on luotu toisenlaisen joukko-osallistumisen ja järjestöllisen toiminnan aikoihin. Viestintäteknologia on lisännyt huimasta yhteydenpidon mahdollisuuksia ja vuorovaikutusta ilman samassa paikassa olemisen pakkoa.

Kaikki aika, joka käytetään järjestöhallinnon pyörittämiseen, on pois tärkeimmästä, eli poliittisesta työstä. Aivan liian usein järjestölliset rakenteemme pakottavat meidät pitämään kokouksia keskenämme sen sijaan, että olisimme tapaamassa kansalaisia. Puhumattakaan niistä taloudellisista resursseista, joita siihen kuluu.

Keskinäisellä keskustelulla on toki tärkeä paikkansa. Siinä me luotaamme politiikan kysymyksiä ja muodostamme omia kantojamme. Sitä ei voida unohtaa. Korson yhdistyksen näkemyksen mukaan tärkeintä on keskustelu nimenomaan paikallistasolla, siellä poliittiset kysymykset ovat arjen haasteita.

Onko todella niin, että nykyäänkin tarvitsemme moniportaisen järjestörakenteen? Onko todella niin, että nykyistä toimintamalliamme ei voida virtaviivaistaa toimintamalleja kehittämällä? Onko todella niin, että olemme nykyisten rakenteidemme ja toimintatapojemme vankeja?

SDP:n järjestötoimintaa ja -rakennetta on usein pyritty uudistamaan. Uudistukset eivät vain ole oikein edenneet. Viimeistään nyt on aika suorittaa tarkastelu ja tehdä sen vaatimat toimenpiteet, vaikka ne jossain ikäviltä tuntuisivatkin.

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

–      SDP perustaa järjestöpoliittista uudistusta valmistelevan työryhmän 1 kuukauden kuluessa puoluekokouksesta.

–      Työryhmä valmistelee vuoden määräajassa esitykset järjestörakenteen uudistamisessa.

–      Esitykset mahdollisine sääntömuutoksineen ovat käsiteltävissä seuraavassa puoluekokouksessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 200


Kommentoi

Tietosuoja