Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Lisäksi puolue kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia sukupolvien välisen yhteistyön lisäämiseksi yhdessä kaikkien sisarjärjestöjen kanssa.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että SDP tekee edistää aktiivisesti sukupolvien välistä tasa-arvoa.

Tällä hallituskaudella SDP on nostanut erityisesti kolme aloitteen teemaan liittyvää asiaa esille: vanhuspalvelulain, koulurauhapaketin ja nuorisotakuun. Näiden lisäksi SDP on tehnyt ja tekee joka päivä aktiivisesti työtä eri ikäryhmien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaikkien sukupolvien hyvinvoinnin edistämien on parasta sukupolvien välistä tasa-arvotyötä. Tätä työtä SDP:n tulee jatkaa.

 

148 Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus huomioitava kaikessa päätöksenteossa

Lappeenrannan Työväenyhdistys ry:n aloite

Suomessa väestö vanhenee ja suuret ikäluokat eläköityvät. Hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu tarjoamaan kaikille tukea ja turvaa yhdenvertaisesti. Kuitenkin yhteiskunnan huollettavien ja huoltamista ylläpitävien ihmisten suhde menee kovaa vauhtia vaaralliseen suuntaan. On suuri vaara, että nykyisille ja tuleville nuorille ei pystytä tulevaisuudessa takaamaan yhdenvertaisia palveluita yhteiskunnalta heidän niitä tarvitessa. Tämä on kehitys, joka meidän on pysäytettävä!

Eläkeuudistuksen yhteydessä on huomioitava sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. On varmistettava eläkejärjestelmän kehittäminen niin, että myös tulevat sukupolvet ovat oikeutettuja eläkkeeseen ja eläkelupaus toteutuu.

Yhteiskunnan hyvinvointipalveluita tarvitsevien osuus väestöstä kasvaa merkittävästi. Tämä lisää järjestelmän kustannuksia ja luo paineita valtion budjettiin. Kaikille on turvattava näiden palveluiden saatavuus ja laatu, nyt sekä tulevaisuudessa. Pelkällä velanotolla ei voida tätä ongelmaa ratkaista. Palvelulupaus on pystyttävä säilyttämään ja yhteiskunnan rakenteita on muutettava tarpeen mukaan kestävän järjestelmän luomiseksi. Yksilöiden rahoitusvastuun kasvattaminen ei ole oikea tie eikä missään tapauksessa oikeudenmukainen tapa.

Myös opiskelu on nähtävä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kysymyksenä. Tulevaisuudessa on oltava mahdollisuus opiskella taustan sitä rajoittamatta. Maksuton koulutus on avain tasa-arvoiseen koulutusjärjestelmään ja siihen, että jokaisella on mahdollisuus omien halujensa ja taitojensa mukaan kehittää itseään.

Lappeenrannan Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP tekee aktiivisesti työtä edistääkseen sukupolvien välistä tasa-arvoa ja varmistaa sukupolvien välisen tasa-arvon toteutumisen omassa päätöksenteossaan ja toiminnassaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 200


Kommentoi

Tietosuoja