Puoluekokous viitaa järjestöuudistusasiakirjaan.

Puoluekokous päättää, että puolue kartoittaa omansa ja TSL:n mahdollisuudet viestintästrategiatyön alueellisen tekemisen tukemiseen. Mikäli resursseja löytyy, käynnistää puolue strategian laatimisen ja siihen liittyvän koulutuksen yhdessä TSL:n ja kyseisen piirin kanssa niissä piireissä, jotka haluavat strategian laadittavan.

Aloitteessa esitetään, että SDP laatisi alueellisen viestintästrategian ja siihen liittyvän koulutustoiminnan.

Alueellisen viestintästrategian laatiminen olisi todella tarpeellinen, sillä alueelliset viestinnälliset erot ja tarpeet ovat aika isot. Alueellisen viestintästrategian laatimisen voi tehdä vain kyseisellä alueella toimivat. Koska aloitteessa on huomioitu myös koulutuksellinen osuus, on tämän strategian tekemisessä luonnollinen yhteistyökumppani Työväen Sivistysliitto TSL.

146 Paikallisen tiedottamisen kuntoon saaminen ja tiedon sisältö

Turun Kristilliset Sosialidemokraatit ry:n aloite

SDP:n viestinnässä tiedottamisvastuu eduskuntaryhmän, hallitusryhmän ja puoluetoimiston kesken on jaettu ja se toimii. Puolueen viestinnässä käytetään entistä enemmän nykyaikaisia viestintämahdollisuuksia, kuten verkkoviestintää. Sitä on kehitetty onnistuneesti ja monipuolisesti, mutta muutos on kuitenkin tapahtunut perinteisten viestintävälineiden kustannuksella. Jäsenviestinnän suuntaus on pääsääntöisesti yhdistyksiin ja se keskittyy vaaleihin.

Tosiasia vieläkin on se, ettei kaikilla ole tietotekniikan välineitä eikä osaamista niiden käyttöön. Alueellisten sosialidemokraattisten lehtien lopettamisen seurauksena suurten maakuntalehtien ja ilmaisjakelulehtien merkitys viestin välittäjinä on korostunut. Se ei useinkaan tue SDP:n näkemyksiä ja tavoitteita. Oma valtakunnallinen lehtemme Demokraatti ei tavoita edes kaikkia puolueen jäseniä. Suuri joukko puolueemme jäsenistöstä, kannattajista ja tukijoista jää puutteellisen tiedon varaan.

Maakunnallisesti tiedotus on hajanaista ja sattumanvaraista. Toimijoidemme ajassa tapahtuva paikallinen tiedotus on vähäistä. Usein myös osaaminen mediataidoissa ja viestintävälineiden käytössä on puutteellista. Esim. sd-piirin eri puolilla tapahtumat ovat erilaisia: pohjoisessa voi lomauttaminen olla ajankohtaista, etelässä vaikka terveyskeskuksen lääkäritilanne. Näin ollen paikallista tiedottamista tarvitaan. Paikalliset tapahtumat ja hankkeet kiinnostavat ihmisiä ja paikallislehdistä saadaan helpommin palstatilaa. Keskustelujen avauksille on paremmat mahdollisuudet ja tärkeä henkilökohtainen kanssakäyminen korostuu. Sosialidemokraattiset tavoitteet ja työ ovat keskeisiä päätöksenteon kaikilla tasoilla.

Tieto on pirstaloitunut entistä pienemmiksi palasiksi. Ihmiset lukevat, kuuntelevat ja katsovat entistä lyhyempiä otoksia. Mielipide muodostetaan yksittäisistä lauseista tai jopa niiden osista. Pitää ”osua oikeaan” ja vieläpä oikeaan aikaan.

Turun Kristilliset Sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP laatii alueellisen viestintästrategian ja käynnistää sen käyttöönottamiseksi alueellisen toimijoiden koulutuksen ja että SDP:n kaikessa viestinnässä otetaan tarkasti huomioon tiedon sisältö, laajuus ja kohderyhmä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 199


Kommentoi

Tietosuoja