Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta edellyttää piirien ja kunnallisjärjestöjen tiedottavan sekä olemaan aktiivisesti yhteydessä passiivisiin puolueosastoihin ja tarvittaessa tiedottaa jäsenten mahdollisuudesta vaihtaa puolueosastoa.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta toivoo puoluetoimiston ja piirien tiedottavan aktiivisesti jäsenten mahdollisuudesta halutessaan vaihtaa puolueosastoa.

Aloitteessa velvoitetaan puoluetta ja piirijärjestöjä luomaan järjestelmän, jossa jäseniä kehotetaan siirtymään hiljaiseloa viettävästä puolueosastosta aktiivisempaan puolueosastoon.

SDP:ssä on noin 1000 puolueosastoa. Kaikki niistä eivät ole aktiivisia. Osa hiljaiseloa viettävistä puolueosastoista aktivoituu jonkun asian tai poliittisen teeman ansiosta. Tai vain siksi, että joku yhdistyksen jäsen ottaa vetovastuun ja aloittaa aktiivisen toiminnan. Puolue- tai piiritasolla ei ole sellaisia resursseja, joiden avulla voidaan arvata mitkä puolueosastot aktivoituvat ja mitkä eivät. Aloitteessa esitetty neljän vuoden aika on myös hankala, koska aktivoitumista ei voida ennustaa.

Kun hiljaiseloa viettävän puolueosaston jäsen ottaa yhteyttä piiriin tai puolueosastoon halutakseen toimia aktiivisemmin, suosittelee piiri tai puoluetoimisto hänelle aktiivisempaa puolueosastoa. Toki tästä mahdollisuudesta voi aktiivisemmin tiedottaa.

145 Toimimattomien puolueosastojen jäsenten siirtymisen aktivointi toimiviin puolueosastoihin

Turun Sos.-dem. Nuorisoyhdistys ry:n aloite

Puolueessa on paljon jäseniä puolueosastoissa, joiden toimintaa ei voi pitää enää aktiivisena. Tällaisissa puolueosastoissa sääntöjen määräämät toimet jäävät usein hoitamatta. Toimimattomien puolueosastojen toiminta ei palvele näin jäseniä, jotka haluaisivat olla aktiivisemmin mukana puolueen toiminnassa.

Puolueosastojen jäseniä ei voida automaattisesti siirtää toisiin, toimiviin puolueosastoihin.

Puolueelle tulisi kuitenkin luoda järjestelmä, jossa toimimattomassa puolueosastossa toimiville jäsenille voitaisiin osoittaa vaihtoehtoinen, toimiva puolueosasto. Sääntömääräisten toimien laiminlyömisaikana voitaisiin pitää kahta kalenterivuotta. Tämän ajan jälkeen toimimattoman puolueosaston jäseniä ohjeistettaisiin siirtymään toisiin puolueosastoihin.

Jäsenten keskittämisestä on monia etuja; Kasvattamalla aktiivisten puolueosastojen jäsenmäärää, saadaan näiden osastojen toimintaa kasvatettua ja kannanottoihin sekä ehdokasvalintoihin saadaan isompi kannattajajoukko taakse. Myös mahdollisille uusille puolueen jäsenille taataan parempi vaikuttamisen mahdollisuus, kun kaikki yhdistykset, joihin voi liittyä, ovat varmasti toiminnallisia ja aktiivisia yhdistyksiä.

Turun Sos.-dem. Nuorisoyhdistys ry esittää, että

SDP edistää toimimattomien puolueosastojensa jäsenten siirtymistä toimiviin puolueosastoihin. Puoluekokous velvoittaa puolueen ja piirijärjestöjen luomaan järjestelmän, jossa piirijärjestöt ottavat yhteyttä sellaisten puolueosastojen jäseniin, joissa sääntöjen määräämät velvoitteet on laiminlyöty neljän vuoden ajan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 198


Kommentoi

Tietosuoja