Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Aloitteessa esitetään, että yritys voisi saada yhteisöverostaan alennuksen eettiseen toimintaansa perustuen.

Verotuksessa on pyrittävä sekä oikeudenmukaisuuden että veronmaksajien välisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Suurin osa yrityksiä koskevasta sääntelystä seuraa lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista. Voidaan ajatella, että toimiessaan lakien ja sopimusten mukaisesti ja maksaessaan säädetyt verot, yrityksen toimintaa voidaan pitää eettisenä. Vaikka eettisyyteen on hyvä pyrkiä, sen tarkempi määritteleminen on vaikeaa. Eettisen toiminnan verokriteerit myös todennäköisesti muuttuisivat usein, mikä ei olisi omiaan lisäämään verotuksen selkeyttä ja ennustettavuutta.

Yhteisöverotusta on kevennetty, ja kanta on vuonna 2014 20 %. Yhteisöveron lisäkevennykset eivät ole tässä tilanteessa perusteltuja.

Puoluehallitus haluaa aloitteeseen viitaten korostaa, että yritysverotuksen tarkoituksellinen välttely on epäeettistä, ja siihen tulee voida yhä paremmin puuttua. Veroparatiisien hyödyntäminen ei ole osa kestävää, eettistä markkinataloutta, ja sekä Suomessa että kansainvälisesti tarvitaan uusia keinoja veroparatiisitalouden sulkemiseksi.

14 Yhteisöveroon eettinen progressio

Lahden Sos.-dem. Työväenyhdistys ry:n aloite

Suomessa globalisaatio on vähentänyt teollisia ja muita työpaikkoja. Suomen kilpailukykyä yritysten silmissä voitaisiin parantaa yhteisöveroa kehittämällä. Ajatuksena olisi se, että kun yritys toimii yhteiskunnallisesti vastuullisesti, se voisi saada yhteisöveron alennusta. Tämä vaatisi sen, että luodaan yhteiset, tarkoin perustellut mittarit, joita vuosittain tarkastellaan, ja joiden kautta todennetaan yrityksen yhteiskuntavastuullisuus. Esimerkiksi se, että yritys pyrkii pitämään työpaikat Suomessa, kohtelee työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja yrityksen arvoja oikeasti noudattaen, panostaa kotimaiseen tuotekehitykseen sekä toteuttaa oikeudenmukaista politiikkaa yt-neuvottelutilanteissa osingonjaon suhteen (eli jos käydään yt-neuvotteluja, niitä ei tehdä pelkästään osakkeenomistajan maksimaalisen tuoton vuoksi), nämä voisivat olla yhteisöveron alentamiseen oikeuttavia tekoja.

Lahden Sos.-dem. Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP ottaa tavoitteekseen selvittää yhteisöveron eettisen porrastuksen mahdollisuudet ja selvittää mahdollisuuden siihen, että yhteiskunnallisesti vastuullisesti toimiville yrityksille myönnetään yhteisöveron lasku 1-3 % riippuen eettisen toiminnan vaikuttavuudesta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 30


Kommentoi

Tietosuoja