Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteessa ehdotetaan, että valtion tulisi perustaa asunto-osakeyhtiöille roskapankki, joka rahoitettaisiin uusien asuntojen kaavoitusmaksulla. Ehdotusta perustellaan sillä, että muuttotappioalueilla asunto-osakkeiden arvo on laskenut.

Asunto-osakeyhtiöt ovat yksityisessä omistuksessa. Yleisimmin asunto-osakeyhtiön osakkaina ovat yksittäiset ihmiset tai pariskunnat. Omistamiseen, koskee se sitten kiinteistöjä, asuntoja, osakkeita tai mitä tahansa, liittyy aina riskejä, jotka vaikuttavat muun muassa omistuksen arvoon. Omistusten arvo voi joko nousta, laskea tai pysyä ennallaan. Tämän riskin sijoittaja, on hän sitten yksityinen ihminen tai yhteisö, ottaa aina, kun hän sijoittaa johonkin omaisuuteen.

Puoluehallitus katsoo, että valtion tehtävänä ei ole tukea yksityistä omaisuutta tilanteessa, jossa omistusten arvo putoaa, vaikka kysymyksessä olisikin asumiskäyttöön hankitun asunnon omistamisesta.

Aloitteesta ei ilmene, mitä uusien asuntojen kaavoitusmaksulla aloitteentekijä tarkoittaa. Puoluehallitus katsoo, että tilanteessa, jossa asuminen on Suomessa muutenkin kallista, tulisi välttää uusien asumiseen liittyvien maksujen käyttöönottoa. Tämä uusien asuntojen kaavoitusmaksu on puoluehallituksen käsityksen mukaan tällainen uusi, asumiskustannuksia lisäävä maksu.

124 Asunto-osakeyhtiöille roskapankki

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry:n aloite

Hallitsematon muuttoliike on Suomessa edennyt siihen vaiheeseen, että 1950-1980 -luvuilla rakennettuja kirkonkyliä ja kaupunkeja uhkaa osittain autioitua. Vuokrakerrostalojen lisäksi keskustoihin on rakennettu paljon asunto-osakeyhtiöiden omistamia kerrostaloja. Samoissa yhtiöissä voi olla myös liike- tai toimistotiloja. Tällä hetkellä halvimmillaan asunto-osakkeet maksavat alle 15 000 euroa. Toimisto- ja liiketilojen arvo on joskus negatiivinen.

Muuttoliikkeestä ja aluekehityksestä ensisijainen vastuu on valtiolla. On vain ajan kysymys, milloin asunto-osakkeiden arvo on joillakin paikkakunnilla negatiivinen ja asuntojen purkaminen olisi säilyttämistä järkevämpää. Kuntien omistamia vuokra-asuntoja on jo purettu lukuisilla paikkakunnilla. Asunto-osakeyhtiöiden omistamien kerrostalojen purkamiseen ja negatiivisten omaisuusmassojen hallintaan ei kuitenkaan ole lainsäädäntöä tai yksittäisiä omistajia avustavia mekanismeja.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry esittää, että

valtiolle perustetaan esimerkiksi uusien asuntojen kaavoitusmaksulla roskapankki, jolle voi luovuttaa vastikkeetta tarpeettomiksi käyneiden asuntojen, toimistojen ja liiketilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 166


Kommentoi

Tietosuoja