Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluehallitus on hyväksynyt 21.2.2013 puolueelle ”SDP:n kuntapalvelustrategian”. Puoluekokous kehottaa jäseniään toimimaan hyväksytyn strategian linjausten mukaisesti.

Puoluehallitus on 21.2.2013 hyväksynyt puolueelle ”SDP:n kuntapalvelustrategian”. Puoluekokous kehottaa jäseniään toimimaan hyväksytyn strategian linjausten mukaisesti.

Aloitteessa esitetään, että SDP ja sen edustajat ottavat ehdottoman kielteisen kannan niin sanottuun palvelualoitteeseen.

Hämeenlinnan puoluekokouksessa 2008 hyväksyttiin SDP:n kuntapolitiikan peruslinjaukset ohjelmassa ”Toimiva kunta – hyvinvoiva kuntalainen”.  Niin Joensuun puoluekokouksessa 2010 kuin Helsingissä 2012 on kannettu huolta kuntapalvelujen kaupallistumisesta ja yhteisvastuun heikkenemisestä. 21.2.2013 puoluehallitus hyväksyi laajan kuntapalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevan asiakirjan ”SDP:n kuntapalvelustrategia”.

Kuntapalvelustrategiassa todetaan, että kuntapalvelujen tuotannossa markkinat ovat hyvä renki, mutta isännän asemaan niitä ei tule päästää. Kuntalaisten hyvinvoinnin takeena ovat toimivat palveluketjut ja hyvinvoinnin kokonaisuuden hallinta, josta kunta vastaa. Siksi palveluja kilpailutettaessa on tärkeätä tarkastella kokonaisuutta, ei vain yksittäisiä toimintoja.

Oikeistovoimien Ruotsista kopioidussa niin sanotussa palvelualoitteessa yksityinen taho voi haastaa kunnan ja esittää, että kunnan on selvitettävä myös haastajan mahdollisuudet tarjota kunnallisia palveluja tiettyyn hintaan ja laatuun.  Palvelualoitekokeilut ovat johtaneet kilpailuttamisruljanssiin ja -byrokratiaan ilman mainittavia tuloksia. Tanskassa palvelualoitetta koskevat säädökset on kumottu.

Kunnan ensisijaisena tehtävänä ei ole luoda palvelumarkkinoita yksityisille toimijoille, vaan taata laadukkaat ja tasavertaiset palvelut kaikille kuntalaisille.

115 Kielteinen kanta palvelualoitteelle

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite

Kuntien tehtävät tulevat hoidettua kustannustehokkaimmalla ja parhaalla tavalla, kun kunta huolehtii niistä itse. Kunta ei tarvitse järjestämistään palveluista voittoa, vaan verorahat pyörittävät nimenomaan palveluita.

Suomalaista hyvinvointia on kunnissa pyritty määrätietoisesti murentamaan. Yksi keskeisistä keinoista on ollut ujuttaa ns. palvelualoitetta maahamme. Palvelualoitteella tarkoitetaan mallia, jossa yksityinen palveluntuottaja voi haastaa nykyisen tuottajan kilpailemaan siitä, kumpi työn tekee halvemmalla.

Tätä mallia ei missään nimessä pidä ottaa Suomessa käyttöön. Sillä on tuhoisat vaikutukset palvelutuotantoomme. Sosialidemokraateilla pitää olla ehdottoman kielteinen kanta tähän malliin.

Hyvinvointipalvelut pitää saada tuottaa pitkäjänteisesti kehittäen.

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

–      SDP ja sen edustajat ottavat ehdottoman kielteisen kannan palvelualoite-esityksiin ja malleihin.

–      kantaa pidetään ehdottomana niin valtakunnan tasolla kuin kunnissakin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 155

 • Tammikuu 2017

  Palvelualoitteen käyttäminen ei ole merkittävästi lisääntynyt. Silloin kun sen käyttöönotosta on keskusteltu kunnissa, sosialidemokraatit ovat pääsääntöisesti vastustaneet palvelualoitteen käyttöönottoa.

   

  Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa 2015, että palvelualoite otettiin käyttöön Jyväskylässä vuoden kokeiluajaksi 1.4.2015 – 31.3.2016. SDP:n valtuutetut vastustivat äänestyksessä palvelualoitetta. Jyväskylän kaupungin ensimmäinen palvelualoite koski kaupunginteatterin ulkoistamista.

   

  Myös Kuopiossa palvelualoite on otettu käyttöön kokeiluajaksi 1.1.2016 – 30.5.2017.

   

  Asikkalassa on otettu palvelualoite käyttöön jo 2014. Hollolassa ja Oulussa esitykset palvelualoitteesta on hylätty. Orimattilassa ja Sastamalassa on tehty valtuustoaloite palvelualoitteesta.

   

  Tällä hetkellä palvelualoitetta suurempi huoli on hallituksen aikeista edistää terveyspalvelujen yksityistämistä sote-uudistuksen yhteydessä lisäämällä ”valinnanvapautta”.


Kommentoi

Tietosuoja