Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous ei yhdy esitykseen. Mikäli kunnassa päädytään kansanäänestykseen kuntaliitoksesta, sen tulee olla neuvoa-antava.

Aloitteessa esitetään, että kuntaliitosta ei voitaisi toteuttaa, mikäli liitosta ei hyväksytä ko. kunnassa järjestettävässä kansanäänestyksessä.

SDP on kuntapuolue, jolle jo perustuslaissa turvattu kunnallinen itsehallinto on ensisijaisen tärkeä arvo. Kunnallinen itsehallinto ja kansalaisten oikeus riittävään ja laadukkaaseen palveluun saattavat kuitenkin joskus ajautua tilanteeseen, jossa kuntalaisten tarpeet välttämättömään palveluun nousevat etusijalle.

Helsingin puoluekokouksessa 2012 hyväksyttiin asiakirja ”Demokratia – vastuullinen vapaus”. Siinä pääpaino kansalaisvaikuttamisella jatkossa tulee olla osallistuvassa demokratiassa ja kansalaisaloitteiden edistämisessä. Kansanäänestystä voidaan ensisijaisesti käyttää tilanteissa, joissa on kyse Suomen valtiolliseen asemaan liittyvästä kysymyksestä.

114 Kuntaliitosta koskeva kuntaäänestysmenettely on muutettava

Ruskon Työväenyhdistys ry:n aloite

Ruskon Työväenyhdistys ry. on perustettu vuonna 1906. Rusko sijaitsee Turun ja Raision naapurina. Helsingin Sanomat valitsi Ruskon kunnan Suomen parhaaksi kunnaksi lokakuussa 2012. Kunnan talous on kestävällä pohjalla. Tilastojen mukaan kunnan sosiaali- ja terveysmenot asukasta kohden ovat olleet valtakunnan alhaisimmat useana vuonna ennen Paras-hanketta. Viimeisen viiden vuoden aikana kunta on ostanut sosiaali- ja terveyspalvelunsa Raision kaupungilta. Sote-palvelut ovat olleet toimivat.

Ruskon Työväenyhdistys ry. esittää, että

kuntaliitos yksittäisen kunnan kohdalla ei olisi mahdollinen, ellei liitosta hyväksytä ko. kunnassa järjestettävässä kansanäänestyksessä.

Tällainen useissa muissa maissa sovellettava malli on demokraattinen ja kuntien päätöksentekoa sekä itsenäisyystahtoa kunnioittava.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 155

  • Tammikuu 2017

    Kunnissa ei ole järjestetty kansanäänestyksiä kuntaliitoksista.


Kommentoi

Tietosuoja