Ohjelmatyö


SDP:n perhepoliittinen tulevaisuusohjelma

Hyväksytty puoluekokouksessa 9.5.2014

Puoluekokous hyväksyi lisäksi ponnet:
1. Entistä suurempi osa väestöstä asuu yksin. Yksin asuville kasautuu suuri osa yhteiskunnallisista ongelmista. Puoluekokous edellyttää, että tämä huomioidaan tulevassa ohjelmatyössä.
2. Puolue kannattaa vahvaa sosiaali- ja terveysintegraatiota. Puoluekokous edellyttää, että puolueen työryhmätyössä ja puoluekokouksissa sosiaali- ja terveysasiat käsitellään yhteisessä valiokunnassa.


SDP:n sivistyspoliittinen tulevaisuusohjelma

Puoluekokouksen päätös: Palautetaan sivistyspoliittinen tulevaisuusohjelma uudelleen valmisteltavaksi.
 


SDP:n järjestöuudistusasiakirja

Hyväksytty puoluekokouksessa 9.5.2014


Kansainvälinen julkilausuma

Hyväksytty puoluekokouksessa 10.5.2014


Puoluekokouksen kannanotto SDP:n periaateohjelman uudistamistyön suuntaviivoiksi

Hyväksytty puoluekokouksessa 10.5.2014


Sisäpoliittinen julkilausuma

Hyväksytty puoluekokouksessa 10.5.2014