Puoluekokous yhtyy aloitteisiin.

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin.

Oikeudenmukaisen vihreän siirtymän edistäminen on yksi SDP:n tärkeimmistä tavoitteista. Euroopan unionin rooli tavoitteen saavuttamisessa on keskeinen sekä ilmastotoimien että EU:n kilpailukyvyn varmistamisen näkökulmasta. Euroopan unionin ilmastopolitiikka on myös elinkeinopolitiikkaa. SDP edistää EU:ssa vihreän siirtymän vaikutusarviointia erityisesti globaalin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja luontokadon pysäyttämisen näkökulmista.

Esitys vihreän siirtymän ja eurooppalaisen teollisuuspolitiikan roolin vahvistamisesta eurooppalaisten sosialidemokraattisten puolueiden toiminnassa on puolueen linjan mukainen. Puolueen tulee määrätietoisesti ajaa vihreää siirtymää keskeisenä kysymyksenä eurooppalaisten sosialidemokraattisten puolueiden ja Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän ohjelmiin ja politiikkoihin.

111 Vihreä siirtymä ja Euroopan teollinen tulevaisuus

Sastamalan sos.dem. kunnallisjärjestö

Euroopan unionin jäsenmaiden taloudessa teollisuudella ja siihen linkittyvillä toimilla on painava rooli niin tulojen muodostumisessa, työllisyydessä kuin yhteiskuntien rahoitusperustan varmistamisessa. Maapallo – ilmasto ja luonto – myös ihmiset oireilevat. Teollisen aikakauden tuottama hyvinvointi notkahtelee ja selvät oireet väistämättömän kohtaamisesta ovat näkyvissä. Korjaavien toimenpiteiden aikaansaannissa on viivytelty jo kohtuuttomasti. Ehkä jo kriittinenkin raja on ylitetty, mutta jotakin on tehtävä.

Talouden perinteisten kasvualojen on uudistuttava ja kulutustottumusten sopeuduttava vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, jos haluamme pelastaa sen, mikä pelastettavissa on. Ja jos otamme todesta uhkaavan luontokadon ja ilmaston lämpenemisen. Toimiin on ryhdyttävä niiden kansalaisille antaman turvan takaamisessa. On edettävä heti ja voimallisesti. Sosialidemokraatit ovat olleet keskeinen poliittinen toimija hyvinvointivaltioiden rakentamisessa ja niiden antaman turvan takaamisessa. Nyt on otettava seuraava askel. On otettava aloite Vihreän Siirtymän viemiseksi keskeisenä teemana kaikkien EU-maiden sd-puolueiden ja EU:n sd-ryhmän politiikkaohjelmiin. Ja sovittava yhteisen toimenpiteitä viestittävän ja tarvittavan koordinaation tarjoavasta alustasta. Näin tarvittava talouden ytimeen sijoittuvien toimien pelastussanoma toimenpiteineen saadaan laajasti toteutukseen. Yhteiset toimet EU-tasoisina ovat valttikortteja.

Sastamalan sos.dem. kunnallisjärjestö esittää, että

SDP:n puoluekokous velvoittaa tulevan puoluehallituksen käynnistämään tämän aloitteen edellyttämät käytännön toimet välittömästi ja siten, että yhteisesti ohjelmoitu poliittinen tavoiteasetanta ja linjaukset otetaan käyttöön kaikissa EU-maiden sd-puolueissa, ja että operaatiota ohjataan talouden ja muiden rakenteiden uudistamisen edellyttämiin ratkaisuihin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 161

112 Vihreä siirtymä ja Euroopan teollinen tulevaisuus

Hakametsän Sosialidemokraatit ry ja Messukylän Työväenyhdistys ry

Euroopan unionin jäsenmaiden taloudessa teollisuudella ja siihen linkittyvillä toimilla on painava rooli niin tulojen muodostumisessa, työllisyydessä kuin yhteiskuntien rahoitusperustan varmistamisessa.

Maapallo – ilmasto ja luonto – myös ihmiset oireilevat. Teollisen aikakauden tuottama hyvinvointi notkahtelee ja selvät oireet väistämättömän kohtaamisesta ovat näkyvissä. Korjaavien toimenpiteiden aikaansaannissa on viivytelty jo kohtuuttomasti. Ehkä jo kriittinenkin raja on ylitetty, mutta jotakin on tehtävä.

Talouden perinteisten kasvualojen on uudistuttava ja kulutustottumusten sopeuduttava vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, jos haluamme pelastaa sen, mikä pelastettavissa on. Ja jos otamme todesta uhkaavan luontokadon ja ilmaston lämpenemisen. Toimiin on ryhdyttävä niiden kansalaisille antaman turvan takaamisessa. On edettävä heti ja voimallisesti.

Sosialidemokraatit ovat olleet keskeinen poliittinen toimija hyvinvointivaltioiden rakentamisessa ja niiden antaman turvan takaamisessa. Nyt on otettava seuraava askel. On otettava aloite Vihreän Siirtymän viemiseksi keskeisenä teemana kaikkien EU-maiden sd-puolueiden ja EU:n sd-ryhmän politiikkaohjelmiin. Ja sovittava yhteisen toimenpiteitä viestittävän ja tarvittavan koordinaation tarjoavasta alustasta. Näin tarvittava talouden ytimeen sijoittuvien toimien pelastussanoma toimenpiteineen saadaan laajasti toteutukseen. Yhteiset toimet EU-tasoisina ovat valttikortteja.

Hakametsän Sosialidemokraatit ry ja Messukylän Työväenyhdistys ry esittävät, että

SDP:n puoluekokous velvoittaa tulevan puoluehallituksen käynnistämään tämän aloitteen edellyttämät käytännön toimet välittömästi ja siten, että yhteisesti ohjelmoitu poliittinen tavoiteasetanta ja linjaukset otetaan käyttöön kaikissa EU-maiden sd-puolueissa, ja että operaatiota ohjataan talouden ja muiden rakenteiden uudistamisen edellyttämiin ratkaisuihin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 162

113 Vihreä siirtymä ja Euroopan teollinen tulevaisuus

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y., Rantaperkiön Työväenyhdistys ry, Messukylän Työväenyhdistys ry ja Hakametsän Sosialidemokraatit ry

Euroopan unionin jäsenmaiden taloudessa teollisuudella ja siihen linkittyvillä toimilla on painava rooli niin tulojen muodostumisessa, työllisyydessä kuin yhteiskuntien rahoitusperustan varmistamisessa. Maapallo – ilmasto ja luonto – myös ihmiset oireilevat. Teollisen aikakauden tuottama hyvinvointi notkahtelee. Korjaavien toimenpiteiden aikaansaannissa on viivytelty jo kohtuuttomasti. Talouden perinteisten kasvualojen on uudistuttava ja kulutustottumusten sopeuduttava vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Uhkaava luontokato ja ilmaston lämpeneminen tulee ottaa vakavasti ja toimiin on ryhdyttävä kansalaisten turvaamiseksi.

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y., Rantaperkiön Työväenyhdistys ry, Messukylän Työväenyhdistys ry ja Hakametsän Sosialidemokraatit ry esittävät, että

SDP:n puoluekokous velvoittaa tulevan puoluehallituksen viemään vihreän siirtymän keskeisenä teemana kaikille EU-maiden sd-puolueille ja EU:n sd-ryhmän politiikkaohjelmiin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 163


Kommentoi

Tietosuoja