Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Laadukas ammatillinen koulutus on paras tapa nostaa ammatillisen osaamisen arvostusta. Samalla on huolehdittava siitä, että ammatillisen koulutuksen kautta entistä useampi jatkaa tulevaisuudessa korkeakoulutuksen piiriin osaamis- ja koulutustason nostamiseksi.

89 Panostuksia ammatilliseen koulutukseen

Lappeenrannan Työväenyhdistys ry

SDP on tehnyt merkittäviä tekoja nuorten hyvinvoinnin eteen. Toisen asteen oppivelvollisuus ja tavoitteet koulutustason nostamiseksi ovat tärkeitä ja merkittäviä tulevaisuustekoja. Samaan aikaan, kun tavoitellaan korkeasti koulutettujen osuuden kasvua, tulisi kohdistaa merkittävästi panoksia toisen asteen ammatillisen koulutuksen resursseihin.

Maakuntien osaajapulaan vastataan laadukkaalla ammatillisella koulutuksella, jonka tulee olla nuorille houkutteleva vaihtoehto. Houkuttelevuutta voidaan lisätä vaikuttamalla ammatillisen koulutuksen ja perusammattien arvostukseen sekä panostamalla laadukkaaseen ja sisällöltään monipuoliseen koulutukseen. Esimerkiksi englanninkielisten linjojen valinta tulisi olla ammatillisessa koulutuksessa todellinen vaihtoehto. Ammatillinen koulutus ei saa muuttua pikakurssiksi kapealle alalle vaan sen tulee tarjota osaamista, josta voi todellisuudessa myös edetä myöhemmin korkea-asteelle.

Maakunnissa monipuolinen toisen asteen ammatillinen koulutus varmistaa työvoiman saatavuutta ja myös yritysten mahdollisuutta sijoittua maakuntiin. Koulutukseen panostaminen on myös maakuntien elinvoimakysymys.

Lappeenrannan Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP toimii vahvasti laadukkaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen eteen ja on valmis lisäämään myös resursseja koulutukseen. SDP:n tulee tavoitella monipuolista ammatillisen koulutuksen verkostoa, joka vastaa maakuntien osaajapulaan. Lisäksi SDP:n tulee toimia toisen asteen koulutuksen ja perusammattien arvostuksen vahvistamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 128


Kommentoi

Tietosuoja