Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään valtakunnallisen vammaisasiainvaltuutetun viran perustamista vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseksi.

SDP haluaa Suomen olevan vammaismyönteinen maa. Hyvä yhteiskunta ottaa kaikki huomioon ja mahdollistaa jokaisen osallisuuden. Vammaisten henkilöiden osalta oikeus osallisuuteen jää vajaaksi.

Oikeutta palveluihin, oli kyse sitten kuljetus- tai tulkkauspalveluista, tulee vahvistaa ja järjestelmää tulee kehittää saavutettavammaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Lisäksi Suomeen tarvitaan vammaisasiainvaltuutettu valvomaan vammaisten oikeuksien ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien ja ILO169-sopimuksien toteutumista.

77 Valtakunnallinen vammaisasiavaltuutetun virka perustettava

Laitilan Työväenyhdistys Sampo I ry:n jäsen Pertti Pokki, Enonkosken Työväenyhdistys ry:n jäsen Maria Loikkanen, Nokian Työväenyhdistys ry:n jäsen Tanja Hakala, Tohmajärven demarit ry:n jäsen Tero Lepola, Koillis-Helsingin sosialidemokraatit ry:n jäsen Arzu Caydam-Lehtonen, Valkeakosken Työväenyhdistys ry: n jäsen Joni Kumlander, Pornaisten Kirkonseudun Työväenyhdistys ry:n jäsen Karin Rinne-Halme, Sastamalan Sosialidemokraatit ry:n jäsen Merja Helander, Vesilahden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsen Kristiina Kantola, Ay-väen Sosialidemokraatit ry:n jäsen Mika Taberman ja Pieksämäen Sosialidemokraatit ry:n jäsen Aleksis Laurila

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen jo vuonna 2016. Vammaisten henkilöiden oikeuksia ja myös mielenterveyskuntoutujien oikeuksia koskeva yleissopimus on yksi YK:n kuudestatoista ihmisoikeussopimuksesta. Sopimus kieltää kaikenlaisen vammaisiin henkilöihin kohdistuvan syrjinnän, ja korostaa vammaisten henkilöiden subjektiivisia oikeuksia. YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen keskeiset periaatteet ovat yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus, vammaisten henkilöiden osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan sekä esteettömyys ja saavutettavuus.

Hyvinvointi vaatii osallisuutta. Jokaisella kansalaisella on oltava oikeus olla yhteiskunnan yhdenvertainen ja tasa-arvoinen jäsen ja oikeus vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja omiin elinoloihinsa riippumatta hänen iästään, toimintakyvystään, koulutuksestaan, varallisuudestaan tai syntyperästään. Palveluiden tulee olla saavutettavissa, välineiden tulee olla käytettäviä, tiedon pitää olla saavutettavassa ja ymmärrettävässä muodossa ja osallisuuden omaa elämää koskevissa päätöksissä tulee toteutua, jotta ihmisen aktiivinen elämä ja osallistuminen ovat mahdollisia.

Tällä hetkellä kaikki vammaiset henkilöt eivät kuitenkaan saa tarvitsemaansa apua ja turvaa yhteiskunnalta. Vammaiset henkilöt kokevat, että avun anominen on jatkuvaa taistelua. Monet vammaiset henkilöt eivät itse pysty aktiivisesti taistelemaan omien oikeuksiensa toteutumisen puolesta, vaan uuvuttava palvelun laadun valvontatyö jää omaisten hoidettavaksi, jos omaisia on. Suomessa on syntynyt esimerkiksi tilanteita, joissa vammainen henkilö ei pääse omaan kotiinsa, koska virkamiehen päätöksen perusteella hänellä ei ole oikeutta tarvitsemiinsa apuvälineisiin. Vammaisten henkilöiden huoli omasta tulevaisuudestaan on lisääntynyt. Vammaiset henkilöt tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, jonka tehtävänä on perehtyä vammaisten henkilöiden asioihin ja puolustaa vammaisten henkilöiden asemaa yhteiskunnassa.

Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on aiemmin perustettu esimerkiksi kuluttajansuoja-asiamiehen sekä tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat sekä tällä hallituskaudella perustettu vanhusasiavaltuutetun virka. Nämä tahot eivät kuitenkaan riitä valvomaan vammaisten henkilöiden etuja, siksi tarvitaan valtakunnallinen vammaisasiavaltuutettu, jonka tehtävänä on valvoa, että vammaisten henkilöiden oikeus arvokkaaseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen elämään toteutuu.

Laitilan Työväenyhdistys Sampo I ry:n jäsen Pertti Pokki, Enonkosken Työväenyhdistys ry:n jäsen Maria Loikkanen, Nokian Työväenyhdistys ry:n jäsen Tanja Hakala, Tohmajärven demarit ry:n jäsen Tero Lepola, Koillis-Helsingin sosialidemokraatit ry:n jäsen Arzu Caydam-Lehtonen, Valkeakosken Työväenyhdistys ry: n jäsen Joni Kumlander, Pornaisten Kirkonseudun Työväenyhdistys ry:n jäsen Karin Rinne-Halme, Sastamalan Sosialidemokraatit ry:n jäsen Merja Helander, Vesilahden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsen Kristiina Kantola, Ay-väen Sosialidemokraatit ry:n jäsen Mika Taberman ja Pieksämäen Sosialidemokraatit ry:n jäsen Aleksis Laurila esittävät, että

SDP toimii sen puolesta, että Suomeen perustetaan valtakunnallinen vammaisasiavaltuutetun virka.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 112


Kommentoi

Tietosuoja