Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokousaloitteessa esitetään nuuskan myynnin ja käytön laillistamista Suomessa neuvottelemalla Euroopan unionin kanssa poikkeusluvasta Ruotsin tavoin. Tällä hetkellä Ruotsi ja Norja ovat EU:n ja Euroopan talousalueen maista ainoat, jotka poikkeusluvan turvin sallivat nuuskan valmistuksen ja myynnin.

Ruotsin neuvottelema poikkeuslupa sisältyy Ruotsin ja EU:n väliseen liittymissopimukseen. Asiantuntijatasolla on esitetty näkemyksiä, että nuuskan laillistaminen Suomessa vaatisi liittymissopimuksen avaamisen, mikä olisi merkittävä prosessi jo itsessään eikä kyseinen kysymys olisi tähän riittävä syy.

Tupakkalakiin on kirjattu tavoite, että alle 5 % väestöstä käyttää nikotiinituotteita, ja uuden nikotiinituotteen salliminen Suomen markkinoille olisi tavoitteen vastainen toimi, joka antaisi viestiä nikotiinituotteiden käytön hyväksyttävyydestä. Aloite toteaa nuuskan käytön yleistyneen viime aikoina erityisesti nuorten keskuudessa, mikä on huolestuttava trendi, jota ei tule vahvistaa. Arvioiden mukaan nuuskan käyttö tulisi todennäköisesti lisääntymään, jos sen saatavuutta edelleen lisätään.

Aloite vetoaa myös menetettyihin verotuloihin, mutta tärkeää on huomioida myös nuuskan aiheuttamat terveyshaitat ja niiden negatiiviset vaikutukset julkiselle taloudelle sekä yksilöille. Nuuskan terveyshaittoja ei tunneta vielä riittävästi pitkällä aikavälillä, mutta on selvää, että sen käyttö on terveydelle selkeästi haitaksi.

76 Nuuskan laillistaminen

Eurooppademarit-Tähti ry

Nuuskaaminen on yleistynyt viime vuosina, esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten pojista 16 % ja tytöistä 6,8 % kertoo käyttävänsä nuuskaa päivittäin. Myös epäsäännöllistä käyttöä ilmenee ja THL:n näkemyksen mukaan myös epäsäännöllinen käyttö tulisi huomioida paremmin, koska nikotiiniriippuvuus alle 20-vuotiailla voi syntyä vähäisistäkin käyttömääristä.

Valtiovarainministeriö on arvioinut vuonna 2013, että nuuskan myyntikielto aiheuttaa Suomelle n. 40 miljoonan euron valmisteverotuottojen menetykset.

Eurooppademarit-Tähti ry esittää, että

Suomen tulee neuvotella EU:n kanssa poikkeusluvasta nuuskan myynnin ja käytön laillistamiseksi. Kaikessa päihdepolitiikassa haittojen vähentäminen tuo parempia tuloksia kuin kieltäminen. Tällä hetkellä Suomella ei maahantuontirajoitusten ohella ole riittäviä keinoja puuttua nuuskan käyttöön, jonka vuoksi meidän pitäisi pyrkiä haittojen vähentämiseen sääntelyn ja verotuksen avulla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 111


Kommentoi

Tietosuoja