Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Sipilän hallitus siirsi 2017 voimaan tulleessa uudistuksessa diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet alempaan erityiskorvausluokkaan. Uudistuksen tavoitteena oli pienentää lääkekorvausjärjestelmän menoja. Vuonna 2020 julkaistun tutkimuksen mukaan diabetesta sairastavien hoitotasapaino huononi erityisesti kalliimpia lääkkeitä käyttävien potilaiden keskuudessa ja diabeteslääkkeiden vuosikulutus väheni uudistuksen seurauksena. SDP vastusti uudistusta sen eduskuntakäsittelyssä. Puoluehallitus pitääkin aloitteessa kuvatuista syistä perusteltuna, että diabeteslääkkeet nostettaisiin takaisin ylempään erityiskorvausluokkaan.

69 Diabeteslääkkeiden korvattavuus

Pyhtään Sosialidemokraatit ry:n jäsen Tuija Arvila

Kokoomuksen, Keskustan ja Perussuomalaisten muodostama hallitus nosti v. 2017 diabeteslääkkeiden omavastuuosuutta merkittävästi. Tämän seurauksenalääkemenot ovat diabetesta sairastavilla nousseet huomattavasti ja seurauksena on todettu useita terveyteen liittyviä ongelmia. Lääkkeiden hinnat ovat nousseet merkittävästi muutenkin, ja paljon sairastavat, yleensä ikä- ihmiset eivät pysty hankkimaan tarvitsemaansa lääkettä. Hoidolle tärkeiden lääkkeiden hankkiminen lisää kustannuksia jo muutenkin korkealla olevien mm asumiskulujen, ruuan ym. ja useinkin kalliit lääkkeet ovat ne, joista sitten säästetään.

Erityisesti korvauksien puute koskee uusia ja tehokkaita diabeteslääkkeitä, joita ei korvata lainkaan, jos on itsehoidolla pystynyt pitämään diabeteksen hallinnassa, jolla diabeteksen hoidossa on keskeinen rooli. Ongelma on kasvanut nyt, kun kaikki hinnat ovat nousseet.

Pyhtään Sosialidemokraatit ry:n jäsen Tuija Arvila esittää, että

SDP ryhtyy pikaisiin toimiin tämän Sipilän hallituksen päättämän epäoikeudenmukaisuuden poistamiseen. Lisäksi uudet tehokkaammat lääkkeet on saatava korvattavien lääkkeiden piiriin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 98


Kommentoi

Tietosuoja