Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri ·

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen. Kyseinen malli ei ole kuitenkaan ainoa mitä tulisi edistää, vaan käyttöön tarvitaan laaja palveluvalikoima.

Aloitteen ajatus pidempään työttömänä olleiden henkilöiden henkilökohtaisesta tuesta, johon pyritään lisäämällä työvoimapalvelujen resursseja, on hyvä. Marinin hallituskaudella työvoimapalvelujen henkilöstöresursseja lisättiin 40 prosentilla, jotta asiakkaat saisivat entistä nopeampaa ja henkilökohtaisempaa palvelua. Työnhakijoiden tarpeita ja palveluja tulee pystyä arvioimaan ja räätälöimään entistä henkilökohtaisemmin.

Työvoimapalveluissa pitää hyödyntää kolmannen ja yksityisen sektorin osaamista laajasti, kuten jo nykyisinkin tehdään.

Aloitteen mukainen, kaikille yhtenäinen malli ei kuitenkaan ole ainoa malli, jota tulisi edistää, vaan käyttöön tarvitaan laaja palveluvalikoima.

37 Työllistettäville tukihenkilö

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Suomessa on hallituskaudella 2023–2027 tavoiteltava kahdeksankymmenen prosentin (80 %) työllisyysastetta. Sen saavuttamiseksi myös esimerkiksi osatyökykyiset ja maahanmuuttajataustaiset tulee saada nykyistä selvästi paremmin työmarkkinoille ja työhön. Osa vaikeasti työllistyvistä hyötyisi nykyistä tehostetummasta henkilökohtaisesta tuesta. Julkisen sektorin voimavarat eivät korkeampaan palvelutasoon riittävän kattavasti kuitenkaan yllä.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

SDP toimii alkavalla puoluekokouskaudella sen toteuttamiseksi, että jokaiselle yli kuusi (6) kuukautta työttömänä olleelle tarjotaan hänen tarvitessaan henkilökohtaisen työllistymistukihenkilön palveluita. Työllistymistukihenkilö voi toimia kolmannella tai yksityisellä sektorilla, joille rahoitus suunnataan perusosana ja lisärahoituksena (bonus) työllistymisen onnistuessa, tai työllistyjän suuntautuessa hänen työmarkkina-asemaansa vahvistavaan koulutukseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 52


Kommentoi

Tietosuoja