Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja pitää samalla tärkeänä selvittää perhevapaiden aito tasainen jakautuminen esimerkiksi niin, että erityisraskausrahaa vastaava menettely voisi olla käytössä myös perhevapaan myöhemmässä vaiheessa.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Helsingin Sosialidemokraatit ·

Lisäys isoilla kirjaimilla liittyen perhevapaiden tasaisempaan jakautumiseen huomioimalla myös raskauden jälkeinen aika niissä tehtävissä, jotka sisältävät riskejä etenkin imetysaikana:

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen JA PITÄÄ SAMALLA TÄRKEÄNÄ SELVITTÄÄ PERHEVAPAIDEN AITO TASAINEN JAKAUTUMINEN ESIMERKIKSI NIIN, ETTÄ ERITYISRASKAUSRAHAA VASTAAVA MENETTELY VOISI OLLA KÄYTÖSSÄ MYÖS PERHEVAPAAN MYÖHEMMÄSSÄ VAIHEESSA.

SDP:n poliittisen ohjelman mukaisesti raskaussyrjinnässä on oltava nollatoleranssi. Raskaussyrjintää voidaan vähentää esimerkiksi vahvistamalla syrjinnän valvontaa ja sanktioita.

Perhevapaat eivät myöskään saa vaikuttaa negatiivisesti työelämässä etenemiseen ja palkkaustasoon.

Tavoitteena on oltava perhemyönteinen työelämä, jossa sekä lasten että ikääntyvien vanhempien hoivaan liittyvät tarpeet on mahdollista sovittaa yhteen työelämän kanssa.

35 Toimenpiteet työmarkkinoilla ilmenevän raskaussyrjinnän tunnistamiseksi ja poistamiseksi

Sosialidemokraattiset Naiset

Perustuslaki edellyttää edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä ja työmarkkinoilla jokaisella työntekijällä on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisena. Vaikka kehitys onkin ollut viime vuosikymmenien aikana suotuisaa, raskaussyrjintää esiintyy laajasti työelämässä työntekijän koulutustaustasta tai ammattialasta riippumatta. Riski joutua syrjityksi raskauden ja perhevapaiden vuoksi on suuri erityisesti epävarmassa työmarkkinatilanteessa, kuten määräaikaisina, osa-aikaisina, vuokratyössä tai nollasopimuksilla työskentelevillä naisilla.

Syrjintää tapahtuu tavallisesti työnhakutilanteissa, määräaikaisten työsopimusten jatkamisessa, perhevapaalta palatessa tai raskaus- ja perhevapaa-ajan palkkaan ja työsuhde-etuihin.

Sosialidemokraattiset Naiset vaatii, että

SDP ryhtyy toimenpiteisiin työmarkkinoilla ilmenevän raskaussyrjinnän tunnistamiseksi ja poistamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 51


Kommentoi

Tietosuoja