Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että jäsenmaksutuottoja tulisi kohdentaa alle sadan jäsenen osastoille kohdennetusti enemmän kuin yli sadan jäsenen osastoille. Koko vuoden normaalijäsenmaksu on 58,00 €.  Tästä summasta puolue ottaa 6,38 € jäsenrekisterin ylläpidon, laskujen luomisen sekä lähettämisen kuluihin, loppuosuudesta tilitetään 60 % piirille eli 30,97 € ja 40 % osastolle eli 20,65 €.

Erikoistarpeisiin, kuten kokous-, vaalivalmistelu-, kurssitoiminta- ja muiden sellaisten kulujen

peittämiseen, on puoluejärjestöillä oikeus hankkia varoja määräämällä jäsentensä maksettaviksi myös ylimääräisiä jäsenmaksuja. Tämän lisäksi monessa piirijärjestössä ja kunnallisjärjestöissä vähätuloisten osastojen on mahdollisuus hakea tukea esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Jokaisen osaston olisi hyvä kiinnittää huomiota aktiiviseen jäsenhankintaan ja mahdollisuuksiin tehdä yhteistyötä esimerkiksi muiden osastojen kanssa tapahtumien järjestämisessä.

Jäsenhankintaan, tapahtumajärjestämiseen sekä yhteistyökonseptien luomiseen liittyviin toimenpiteisiin on kiinnitetty vahvasti huomiota Aktiivisen paikallistoiminnan visiossa. Tästä / näistä tiedottamista vahvistetaan entisestään syksyllä 2023 ja vuonna 2024. Varainhankintakoulutusta jatketaan ja vahvistetaan kaikilla puoluetoiminnan tasoilla.

Puolueen sääntöjen mukaan puoluevaltuusto määrää täydestä jäsenmaksusta puolueen järjestörakenteen eri osille tulevat osuudet.

149 Puolueosastojen tukeminen

Vaasan Sosialidemokraatit ry

SDP:n jäsenmäärä osastoissa on laskussa ja uusia jäseniä kaivataan puolueosastojen toimintaan, jotta puolueosastot säilyisivät ja toimivat jatkossakin. Paikallistason toimijoina puolueosastoilla ja niiden jäsenillä on keskeinen merkitys sekä vaalityössä että toimijoina kunnallisessa ja alueellisessa demokratiassa. Käytännön vaalityö tehdään suurelta osin paikallisesti, olipa sitten kysymys kuntavaaleista tai vaikkapa eduskuntavaaleista.

Erityisesti pienempien osastojen taloudellinen asema on monesti varsin heikko. Tukea ja resursseja kaipaavat erityisesti sekä pienten kuntien ainoat osastot että vähän suurempien kuntien pienemmät osastot. Varsinkin pienempien osastojen tulot perustuvat usein lähes pelkästään puolueen tilittämään, jäsenmaksuosuuksien palautuksiin. Yksi tapa vahvistaa osastojen taloutta olisi osuuksien suuruuden porrastamiseen esimerkiksi siten, että alle 100 maksavan jäsenen kokoisen osaston palautusosuus olisi suurempi kuin muiden kokoisten osastojen.

Toinen keino voisi olla erityisen osastoille suunnatun varainhankintakoulutuksen järjestäminen. Koulutuksessa voitaisiin jakaa paitsi yleistä tietoa varainhankintakeinoista ja -mahdollisuuksista myös kokemuksia ja esimerkkejä muiden puolueosastojen hyvistä käytännöistä.

Vaasan Sosialidemokraatit ry esittää, että

puoluekokous kiinnittää vakavaa huomiota puolueosastojen taloudelliseen tilanteeseen ja edellyttää, että aloitteessa esitettyjä keinoja ryhdytään välittömästi valmistelemaan ja toteuttamaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 203


Kommentoi

Tietosuoja