Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen pelkästään työmarkkinakysymyksiin keskittyvän työntekijän palkkaamisesta, mutta pitää erittäin tärkeänä keskusteluyhteyden ja ymmärryksen vahvistamista puolueen ja työmarkkinajärjestöjen välillä.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen pelkästään työmarkkinakysymyksiin keskittyvän työntekijän palkkaamisesta, mutta pitää erittäin tärkeänä keskusteluyhteyden ja ymmärryksen vahvistamista puolueen ja työmarkkinajärjestöjen välillä.

Aloitteessa esitetään, että puolue palkkaisi pelkästään työmarkkina-asioihin keskittyneen työntekijän, jonka tehtävänä olisi jatkuva yhteydenpito työmarkkinajärjestöihin ja -kysymysten seuraaminen.

Aloite koskee tärkeää yhteistyötä poliittisen ja ammatillisen työväenliikkeen välillä. Nykyisin työ on keskittynyt puolueen ay-toimikunnan ja muiden yhteistyöelinten kokousten pitoon sekä henkilökohtaisiin tapaamisiin. Tämän lisäksi moni järjestöjen edustaja osallistuu aktiivisesti asiantuntemuksellaan puolueen työryhmien valmistelutyöhön.

Viimeksi puolueella on ollut lähes puhtaasti työmarkkinakysymyksiin keskittynyt työntekijä pari vuosikymmentä sitten. Tuolloin puoluetoimistolla työskenteli noin kolminkertainen määrä henkilökuntaa. Tällä hetkellä puoluetoimistolla työskentelee noin 18 työntekijää. Vähäisten resurssien takia ja viestinnän painottuessa vaalityössä, henkilökunnan lisäämiseen vain aloitteessa esitettyyn tarkoitukseen ei ole ollut mahdollisuuksia viime vuosina.

Yhteistyön kehittäminen eri sidosryhmien ja työmarkkinajärjestöjen kanssa on ehdottomasti tärkeä kehitys- ja lisäpanostuskohde puoluetoimiston työssä tulevaisuudessa. Puoluekokouksessa valittava puoluejohto suuntaa puolueen strategiaa ja resursseja seuraavina vuosina. Työn operatiivinen johto ja yksittäisten toimitsijoiden työtehtävien määrittely tulee kuitenkin pitää puoluesihteerin ja puoluetoimiston muun johdon vastuulla.

144 Puoluetoimistoon tulee palkata työmarkkina-asiantuntija

Ay-väen Sosialidemokraatit ry

Maamme työmarkkinoilla jaetaan merkittävää valtaa. Kysymys on perinteisestä tulonjakokamppailusta, mutta myös laajemmin ihmisten oikeudesta tehdä säällistä työtä sekä toisaalta rohkaisemisesta innovaatioihin ja investointeihin.

SDP:ssä kyllä seurataan työmarkkinoita ja käydään vuoropuhelua työmarkkinajärjestöjen kanssa, mutta nämä työntekijät ovat tehneet sitä muun työnsä ohella, joten aikaa ei ole ollut riittävästi. Tätä ei pidä lukea missään nimessä ko. puolueen työntekijöiden arvosteluksi. Aika on rajallinen suure.

Vaikka SDP:ssä ei enää nähdäkään, aivan oikein, työn ja pääoman ristiriitaa sovittamattomana, profiloituu puolueemme arvojensa mukaisesti, palkansaajan, työväen puolueeksi.

Olemme saaneet todistaa aika ajoin harmittavasti, että viesti ei ole kulkenut tai ainakin viesti on vääristynyt palkansaajaliikkeestä SDP:n suuntaan tai päinvastoin. Tämä on herättänyt tarpeetonta ja kiusallista keskustelua. SDP on aivan suotta avannut kylkensä poliittisten kilpailijoiden iskuille työelämän kysymyksissä.

Ay-väen Sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP:lle palkataan pelkästään työmarkkinakysymyksiin keskittyvä työntekijä, jonka tehtäviin kuuluu työmarkkinakysymysten seuraaminen ja jatkuva yhteydenpito työmarkkinajärjestöihin. Työmarkkinoilla, kuten aiemmin mainittiin, käytetään suurta valtaa sekä on syytä välttää tarpeeton kitka ammatillisen ja poliittisen työväenliikkeen välillä. Pyrkimyksenä ei ole se, että palkansaajaliike voi tilata haluamaansa politiikkaa SDP:ltä tai että puolue voi tilata palkansaajaliikkeeltä haluamaansa työmarkkinapolitiikkaa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 196


Kommentoi

Tietosuoja