Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Puoluekokous pitää kuitenkin valtion omistajapolitiikkaa tärkeänä osana kansallista teollisuus- ja talouspolitiikkaa sekä suhtautuu varauksellisesti julkisten yritysomistusten myyntiin.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Puoluekokous pitää kuitenkin valtion omistajapolitiikkaa tärkeänä.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry ·

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Puoluekokous pitää kuitenkin valtion omistajapolitiikkaa tärkeänä osana kansallista teollisuus- ja talouspolitiikkaa sekä suhtautuu varauksellisesti julkisten yritysomistusten myyntiin.

Aloitteessa ehdotetaan, että SDP ottaisi tavoitteekseen ja osaksi poliittista ohjelmaansa edistää ja kasvattaa valtion ja kuntien omistuksia. Aloitteessa ehdotetaan, että osingoista käytettäisiin aina osa uusien omistusten hankkimiseen. Aloitteen mukaan nykyiset omistukset tulisi säilyttää, valtion tulisi vähitellen hankkia ankkuriomistuksia Suomen kannalta keskeisistä yhtiöistä ja palata harjoittamaan teollisuuspolitiikkaa myös perustamalla uusia kärkiyhtiöitä uusille aloille.

Kuten poliittisessa ohjelmassa linjataan, valtion omistajapolitiikalla on tärkeä rooli elinkeinopolitiikassa ja valtion strategisten intressien turvaamisessa. Valtion omistajapolitiikalla vahvistetaan omistajuutta kansallisesti tärkeillä aloilla ja torjutaan Suomen ajautumista tytäryhtiötaloudeksi. Valtion omistusten lisääminen ei kuitenkaan ole aina itsetarkoitus. Ei ole perusteltua kategorisesti linjata, että valtion ja kuntien kaikki nykyiset omistukset tulisi säilyttää. Valtion ei myöskään tarvitse olla ankkuriomistajana kaikissa Suomen kannalta tärkeissä yhtiöissä.

14 Valtion ja kuntien omistukset luomaan kasvua ja kasvattamaan verotuloja

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Suomalaisia yrityksiä on siirtynyt ulkomaalaiseen omistukseen kiivasta tahtia. Suomi on samalla muuttunut tytäryhtiötaloudeksi. Ilmiön ensimmäinen ongelma on se, että ulkomaalaisomisteisilla yhtiöillä on taipumus maksaa enimmät veronsa muualle kuin Suomeen. Yhtiöt näet toteuttavat verosuunnittelua. Toisena ongelmana on, että ulkomaisilla yhtiöillä on taipumus pienentää ja lopettaa Suomen toimintojaan. Ne ostavat Suomesta osaamista ja siirtävät sitä toisaalle. Kolmantena ongelmana mainittakoon, että ulkomaiset yhtiöt investoivat Suomeen kotimaisia yhtiöitä vähemmän suhteessa liikevaihtoonsa. Tämä johtuu siitä, että kotimaisten yritysten päätoimintamaa on Suomi, jolloin niiden luontevin investointikohde on Suomi. Ulkomaisille yhtiöille Suomi on vain yksi monista toimintamaista. Neljäs ongelma on se, etteivät ulkomaiset yhtiöt juuri ryhdy Suomessa mihinkään uuteen. Ne saattavat pyörittää Suomessa pitkäänkin nykyistä tuotantoa, mutta uusiin tuotteisiin ja toimialoihin niillä harvoin on täällä kiinnostusta ryhtyä.

Valtio ja kunnat ovat vieläkin merkittäviä omistajia suomalaisissa yhtiöissä. Viimeiset 24 vuotta kulloinenkin Hallitus on kuitenkin myynyt valtion omistuksia pois muutamalla miljardilla eurolla hallituskautta kohti. Myös kunnat ovat myyneet omistuksiaan. Tämä ei ole kovin pitkäjänteistä toimintaa pääomaköyhässä maassa. Valtion ja kuntien on hyvä omistaa yhtiöitä, koska muista kotimaisista omistajista on köyhässä maassa huutava pula.

Tavoitteitamme:

  • Luotakoon valtion ja kuntien omistuksille strategia, jossa määritellään, että esimerkiksi 1/3 osa yhtiöiden valtiolle ja kunnalle jakamista osingoista käytetään omistusten lisäämiseen kyseisessä yhtiössä tai kokonaan omistetussa yhtiössä yhtiön itsensä kehittämiseen, 1/3 osa uusien omistusten hankkimiseen muissa yhtiöissä tai kokonaan uusien omistusten perustamiseen ja 1/3 osa kunnan ja valtion muihin tarpeisiin.
  • Valtio ja kunnat säilyttäkööt nykyiset omistuksensa ja lisätköön niitä.
  • Valtio hankkikoon vähitellen noin 15 prosentin suuruisia ankkuriomistuksia keskeisistä Suomen kannalta tärkeistä yhtiöistä.
  • Valtio ja kunnatkin palatkoot harjoittamaan teollisuuspolitiikkaa eli myös perustamaan tarvittaessa uusia kärkiyhtiöitä varsinkin sellaisille uusille aloille (esimerkiksi akkuala), jonne kärkiyritystä ei luonnostaan näytä syntyvän.

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

SDP ottaa tavoitteekseen ja osaksi poliittista ohjelmaansa edistää ja kasvattaa kotimaisia valtion ja kuntien omistuksia.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 28


Kommentoi

Tietosuoja