Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteeseen opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi ja edellyttää, että SDP edistää sosiaaliturvakomiteassa Yleisturva-mallia.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 89-90

Aloitteissa esitetään, että SDP edistäisi opintorahan korottamista 100 eurolla jo ennen sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, sekä opiskelun mahdollistamista kaikille taustasta ja tuloista riippumatta.

Pääministeri Juha Sipilän hallituskauden alussa opintorahan indeksisidonnaisuus lakkautettiin vain kahden vuoden voimassaolon jälkeen. Vuonna 2017 opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin, ja samaan aikaan opintorahaan tehtiin merkittävä tasoleikkaus. Opintolaina on jo pitkään kasvattanut merkitystään opiskelijoiden toimeentulossa.

SDP:n tavoitteina eduskuntavaaleissa 2019 oli opintorahan korottaminen vuoden 2017 alun tasolle, etuuden sitominen indeksiin, sekä opintorahan huoltajakorotuksen korottaminen. Näistä tavoitteista toteutuivat huoltajakorotus vuoden 2020 alusta sekä indeksiin sitominen vuoden puolivälistä.

Opiskelijoiden toimeentulon turvaaminen on jatkossakin tärkeää, ja Yleisturva-mallin yhtenä tavoitteena on tuoda opiskelijat yhteisen, kohtuullisen vähimmäiskulutuksen turvaavan järjestelmän piiriin. Tätä tavoitetta on syytä edistää osana sosiaaliturvakomitean työtä.

89 Opiskelua tulee tukea tasapuolisesti

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Opiskelu on mahdollistettava kaikille taustasta ja tuloista riippumatta. Monesti vähävaraisesta perheestä tulevan nuoren on mahdoton opiskella korkeiden kulujen takia. Vieraalla paikkakunnalla opiskelevan asumista ja matkakuluja opiskeluun liittyen on tuettava.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 178

90 Opiskelijoiden toimeentuloa kohennettava jo ennen siirtymistä Yleisturvaan sosiaaliturvauudistuksessa

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry vaatii, että opiskelijoiden toimeentuloa kohennetaan jo ennen siirtymistä Yleisturvaan sosiaaliturvauudistuksessa.

Suurin osa opiskelijoista elää alle THL:n köyhyysrajan sekä EUn minimibudjetin. Opiskelijoiden toimeentulosta on edellisillä hallituskausilla leikattu merkittävästi. SDP:n ja myös SONKin ajama Yleisturva on loistava ratkaisu opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi. Opiskelijoiden toimeentulosta on kuitenkin huolehdittava jo ennen Yleisturvan voimaan astumista. Sujuva opiskelu vaatii turvatun ja riittävän toimeentulon. Tällä hetkellä opiskelijat ovat ainoa ihmisryhmä, joka joutuu toimeentulossaan turvautumaan lainaan. Opiskelijoiden velkaantuminen osana heidän perustoimeentuloaan on kestämätöntä sosialidemokraattiselle liikkeen arvojen kuin myös hyvinvointivaltion näkökulmasta.

Koulutus, tutkimus ja koulutettu työvoima on Suomen merkittävimpiä valtteja maailmalla, väestön koulutus taas on merkittävimpiä työmarkkinatoimenpiteitä. Opintorahan korotus tukisi välillisesti Suomen hallituksen ja SDP:n tavoitteita koulutuksen kunnianpalautuksen suhteen niin korkeakoulutettujen määrän nostamisessa kohti OECD-maiden kärkeä kuin tutkimuksenkin suhteen.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry esittää, että

SDP pyrkii korottamaan opintorahaa 100 eurolla kuussa opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi ennen Yleisturvamalliin siirtymistä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 178


Kommentoi

Tietosuoja