Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen opiskelijoiden toimeentulon turvaamisesta ja opintorahan nostamisesta ja edellyttää, että SDP edistää sosiaaliturvakomiteassa Yleisturva-mallia, jonka piiriin myös opiskelijat kuuluvat. Puoluekokous toteaa, että opiskelun on oltava mahdollista kaikille taustasta ja tuloista riippumatta.

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteeseen opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi ja edellyttää, että SDP edistää sosiaaliturvakomiteassa Yleisturva-mallia.

– Muutosesitys 1

Pia Hedman · Varkaus

Sote-valiokunta/Savo-Karjala; Pia Hedman, Virve Mikkonen, Tytti Luoma, Tarja Kärkkäinen

90. Opiskelijoiden toimeentuloa kohennettava jo ennen siirtymistä Yleisturvaan sosiaaliturvauudistuksessa (päätösesitys 89-90)

Esitämme, että päätösesityksestä poiketen puoluekokous yhtyy aloitteisiin siten, että opiskelu on mahdollistettava kaikille taustasta ja tuloista riippumatta ja että pyritään korottamaan opintorahaa 100 eurolla kuussa opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi jo ennen Yleisturvamalliin siirtymistä.
Opintolaina on merkittävä osa opintotukikokonaisuutta. Opiskelijat käytännössä pakotetaan ottamaan opintolainaa, elleivät he pysty rahoittamaan opintojaan opintojen ohessa tehtävällä työllä tai elleivät he saa rahoitusta esimerkiksi vanhemmiltaan. Työnteko opintojen ohessa vaatii lisäksi tarkkuutta, etteivät tulorajat ylity, jolloin opintotukea takaisin peritään jälkikäteen. Opintojen ohessa työskentelyllä on myös usein vaikutusta sekä opintojen pitkittymiseen että myös fyysiseen sekä psyykkiseen jaksamiseen.
Lainapainotteisuus osana opintotukea tuo myös epätasa-arvoisuutta. Hyvätuloisten perheiden lapset voivat saada rahoitusta vanhemmiltaan, eivätkä tarvitse turvautua lainaan, mutta pienituloisten perheiden lapset käytännössä pakotetaan velkarahan piiriin jo nuorena.
Huomioitava on myös luottotietonsa menettäneet nuoret/nuoret aikuiset ja heidän mahdollisuutensa opintolainan saamiseen.

– Muutosesitys 2

Varsinais-Suomi pk-ryhmä · Varsinais-Suomi 2

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteeseen opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi ja
edellyttää, että SDP edistää opiskelijoiden toimeentulon nopeaa parantamista aloitteessa 90
esitetyllä opintorahan tasokorotuksella sekä Yleisturva-mallia sosiaaliturvakomiteassa

Kannattajat
 • Heidi Miettinen
 • Silja Nurmi

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 89-90

Aloitteissa esitetään, että SDP edistäisi opintorahan korottamista 100 eurolla jo ennen sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, sekä opiskelun mahdollistamista kaikille taustasta ja tuloista riippumatta.

Pääministeri Juha Sipilän hallituskauden alussa opintorahan indeksisidonnaisuus lakkautettiin vain kahden vuoden voimassaolon jälkeen. Vuonna 2017 opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin, ja samaan aikaan opintorahaan tehtiin merkittävä tasoleikkaus. Opintolaina on jo pitkään kasvattanut merkitystään opiskelijoiden toimeentulossa.

SDP:n tavoitteina eduskuntavaaleissa 2019 oli opintorahan korottaminen vuoden 2017 alun tasolle, etuuden sitominen indeksiin, sekä opintorahan huoltajakorotuksen korottaminen. Näistä tavoitteista toteutuivat huoltajakorotus vuoden 2020 alusta sekä indeksiin sitominen vuoden puolivälistä.

Opiskelijoiden toimeentulon turvaaminen on jatkossakin tärkeää, ja Yleisturva-mallin yhtenä tavoitteena on tuoda opiskelijat yhteisen, kohtuullisen vähimmäiskulutuksen turvaavan järjestelmän piiriin. Tätä tavoitetta on syytä edistää osana sosiaaliturvakomitean työtä.

89 Opiskelua tulee tukea tasapuolisesti

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Opiskelu on mahdollistettava kaikille taustasta ja tuloista riippumatta. Monesti vähävaraisesta perheestä tulevan nuoren on mahdoton opiskella korkeiden kulujen takia. Vieraalla paikkakunnalla opiskelevan asumista ja matkakuluja opiskeluun liittyen on tuettava.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 178

90 Opiskelijoiden toimeentuloa kohennettava jo ennen siirtymistä Yleisturvaan sosiaaliturvauudistuksessa

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry vaatii, että opiskelijoiden toimeentuloa kohennetaan jo ennen siirtymistä Yleisturvaan sosiaaliturvauudistuksessa.

Suurin osa opiskelijoista elää alle THL:n köyhyysrajan sekä EUn minimibudjetin. Opiskelijoiden toimeentulosta on edellisillä hallituskausilla leikattu merkittävästi. SDP:n ja myös SONKin ajama Yleisturva on loistava ratkaisu opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi. Opiskelijoiden toimeentulosta on kuitenkin huolehdittava jo ennen Yleisturvan voimaan astumista. Sujuva opiskelu vaatii turvatun ja riittävän toimeentulon. Tällä hetkellä opiskelijat ovat ainoa ihmisryhmä, joka joutuu toimeentulossaan turvautumaan lainaan. Opiskelijoiden velkaantuminen osana heidän perustoimeentuloaan on kestämätöntä sosialidemokraattiselle liikkeen arvojen kuin myös hyvinvointivaltion näkökulmasta.

Koulutus, tutkimus ja koulutettu työvoima on Suomen merkittävimpiä valtteja maailmalla, väestön koulutus taas on merkittävimpiä työmarkkinatoimenpiteitä. Opintorahan korotus tukisi välillisesti Suomen hallituksen ja SDP:n tavoitteita koulutuksen kunnianpalautuksen suhteen niin korkeakoulutettujen määrän nostamisessa kohti OECD-maiden kärkeä kuin tutkimuksenkin suhteen.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry esittää, että

SDP pyrkii korottamaan opintorahaa 100 eurolla kuussa opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi ennen Yleisturvamalliin siirtymistä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 178

 • Kesäkuu 2023

  Hallitus palautti opintotuen kansaneläkeindeksiin ja tarkistukset on tehty vuosittain.

  Opintotuen tason nousi 1.8.2022 alkaen 250,28 eurosta 259,10 euroon. Lisäksi vuodesta 2020 alkaen opintorahan huoltajakorotukseen tehtiin 25 euron korotus (huoltajakorotus nousi 100 euroon). Opintotuen tulorajoja nostettiin vuonna 2022 väliaikaisesti 25 % ja vuodesta 2023 alkaen pysyvästi 50 %.

  Hallituksen toteuttaman oppivelvollisuusuudistuksen myötä maksuton toinen aste säästää opiskelijoiden / perheiden varoja.  Lisäksi 1.1.2021 korkeakouluopiskelijan ateriatuki nostettiin 1,94 eurosta 2,30 euroon ateriaa kohti (käytännössä hinta pysyi opiskelijalle samana, kun aterioiden maksimihintaa nostettiin).

  Korona-aikana on helpotettu opiskelijoiden toimeentuloa lieventämällä opintojen edistymisvaatimuksia. Korkeakouluopintojen edistymisen seurannassa kaikilta opintotukea saaneilta korkeakouluopiskelijoilta vähennettiin kaksi opintotukikuukautta lukuvuoden 2019–2020 osalta. Jos valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia, opintolainahyvitykseen tai -vähennykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää kuusi kuukautta, jos opiskelija valmistui syksyllä 2020 ja vuodella, jos hän valmistui 2021 tai sen jälkeen.


Kommentoi

Tietosuoja