Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen oikeudenmukaisemmasta tulo- ja varallisuuseroja kaventavasta verotuksesta, muttei pidä tarkoituksenmukaisena 90 prosentin pääomatuloverokannan soveltamista varakkaimman prosentin pääomatuloihin.

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen oikeudenmukaisemmasta tulo- ja varallisuuseroja kaventavasta verotuksesta, muttei pidä tarkoituksenmukaisena 90 prosentin pääomatuloverokannan soveltamista varakkaimman prosentin pääomatuloihin.

Aloitteessa esitetään, että väestön varakkaimman prosentin pääomatuloverokanta tulisi nostaa 90 prosenttiin.

SDP:n vero-ohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että verotusta uudistetaan oikeudenmukaisemmaksi ja hillitään taloudellista eriarvoisuutta siten, että maksukyky huomioidaan verotuksessa nykyistä paremmin. Oikeudenmukainen verotus syntyy progressiivisen verotuksen kautta siten, että samaa tuloa ja varallisuutta verotetaan saman verran ja suurempaa enemmän. Vero-ohjelmassa verotusta uudistettaisiin oikeudenmukaisemmaksi siirtämällä verotuksen painopistettä työn verotuksesta omistamisen verotukseen ensisijaisesti veropohjaa tiivistämällä eli puuttumalla muun muassa veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun. Verotuksen painopisteen siirtäminen omistuksiin tarkoittaa samalla, että työn ja kuluttamisen verotusta kevennetään. Nämä verot kohdistuvat raskaimmin pieni- ja keskituloisiin. Tiiviit veropohjat ja tasapuolinen verotus tukevat myös talouskasvua.

Varakkaimpien pääomatuloverotuksen korottamista voidaan pitää tapana uudistaa verotusta oikeudenmukaisemmaksi. Pääomatuloverotus perustuu kuitenkin tulojen – ei suoraan varallisuuden – määrään, joten varallisuuden huomioiminen suoraan veroprosentissa olisi ongelmallista. Ensiksi se johtuu siitä, ettei tarkkaa tietoa ihmisten varallisuudesta ole käytettävissä, jolloin on vaikea määrittää, ketkä kuuluvat varakkaimpaan prosenttiin. Toiseksi se johtaisi tilanteeseen, jossa toiset maksaisivat samansuuruisesta pääomatulosta selvästi korkeampaa veroa kuin toiset. Tämä voidaan nähdä ongelmallisena yhdenvertaisuuden kannalta, jos ero on hyvin suuri. Tällä hetkellä pääomatulovero on korkeimmillaan 34 prosenttia, kun aloitteessa esitetään 90 prosentin verokantaa varakkaimmille.

9 Rikkaimman prosentin pääomaveroa nostettava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee mahdollistaa rikkaimman prosentin pääomaveron nosto 90 prosenttiin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 42

  • Kesäkuu 2023

    SDP edisti tavoitteen toteutumista hallituksessa ja se on huomioitu myös vuoden 2023 vaaliohjelmassa, jota pyritään edistämään tulevalla hallituskaudella.


Kommentoi

Tietosuoja