Puoluekokous yhtyy aloitteeseen, mutta korostaa että pelihaittojen vähentäminen vaatii laaja-alaisempaa otetta kuin ainoastaan fyysisten peliautomaattien määrän rajoittamista.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen, mutta korostaa että pelihaittojen vähentäminen vaatii laaja-alaisempaa otetta kuin ainoastaan fyysisten peliautomaattien määrän rajoittamista.

Aloitteessa esitetään, että puolue ajaa rahapeliautomaattien määrän vähentämistä yleisistä tiloista rahapelihaittojen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Vastaavasta esityksestä ei ole viimeaikaista puoluekokouslinjausta.

Veikkaus ja suomalainen rahapelijärjestelmä on sosiaalinen innovaatio, jonka avulla parhaimmillaan torjutaan pelihaittoja, ja mahdollistetaan esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Veikkauksen yksinoikeusaseman perusta on pelihaittojen torjuminen, ja siksi pelihaittatyö pitää ottaa vakavasti.

Pelihaitat ja niiden ehkäisy ovat laaja kokonaisuus. Yksi pelihaittojen osa-alue on fyysisten peliautomaattien aiheuttamat haitat. Peliautomaattien määrää on viime aikoina merkittävästi vähennetty esimerkiksi valtion toteuttaman omistajaohjauksen keinoin. Näiden toimien vaikutuksia rahapelihaittojen määrään on syytä tarkastella.

Kokonaisuutena rahapelien tarjontaa ja saatavuutta on tarpeen tarkastella myös laajemmin kuin pelkästään fyysisiin peliautomaatteihin tai niiden sijoitteluun liittyvinä ongelmina. Rahapelaamisen volyymi siirtyy entistä vahvemmin internettiin. Arviolta vajaa puolet (45 %) kaikesta rahapelaamisesta tapahtuu tänä päivänä internetissä. Peliongelmien osalta internet korostuu jopa enemmän. Esimerkiksi pelihaitoissa auttavan palvelun Peluurin asiakkaista vuonna 2018 jopa 65 prosentilla pääasiallinen pelaamisen kanava oli internet. Parhaaseen tulokseen päästään useilla toisiaan tukevilla toimenpiteillä, jotka kohdistuvat sekä rahapelien kysyntään, että tarjontaan kokonaisuutena. Merkittävä osa ongelmapelaajista pelaa Veikkauksen pelien lisäksi ulkomaisia verkkopelejä. Pelihaittoja pitää torjua myös ulkomaisten, ilman lisenssiä toimien peliyhtiöiden markkinointia rajoittamalla sekä ottamalla käyttöön rahansiirron estot ulkomaisille pelisivuille. Yleinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, mielenterveyden edistäminen sekä ehkäisevä päihdetyö estävät osaltaan myös pelihaittoja.

73 Rahapeliautomaattien määrää vähennettävä yleisissä tiloissa

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

 

Suomen rahapelijärjestelmä toimii tulonsiirtona pienituloisilta suurituloisille. Tilastojen mukaan vain 5% pelaajista tuottaa puolet koko Veikkauksen tuotoista. Tässä joukossa selkeästi yliedustettuina ovat vuodesta toiseen maakunnissa asuvat työttömät, pienituloiset ja eläkeläiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän tutkimuksen mukaan rahapeleistä saadut tuotot myös jakautuvat siten, että varat kohdentuvat kasvukeskuksiin.

Veikkauksen monopolin perimmäinen tarkoitus, ja siten myös sen olemassaolon oikeutus, on rahapelaamisesta yhteiskunnalle koituvien haittojen vähentäminen ja ehkäiseminen. Veikkaus on kuitenkin sijoittanut peliautomaattejaan sellaisille alueille, joilla asuu enemmän todennäköisiä aktiivipelaajia ja liikakäyttäjiä. Jopa kolmannes Veikkauksen tuloista tulee hajasijoitetuista rahapeliautomaateista. Jotta Veikkauksen toiminta vastaisi sen lakisääteistä tehtävää, olisi perusteltua vähentää rahapeliautomaattien määrää yleisissä tiloissa ja siirtää pelaamista Veikkauksen pelaamoihin tai kasinoihin. Näin myös esimerkiksi pelaajien ikärajavalvonta toimisi paremmin verrattuna nykytilanteeseen, jossa 88% nuorista saa pelata rahapeliautomaatteja ilman, että henkilöllisyystodistusta vaivaudutaan kysymään.

Väestötutkimuksen mukaan Suomessa lasketaan olevan 124 000 rahapeliongelmaista, joilla on usein harteillaan muitakin sosiaalisia ongelmia. Välillisesti rahapeliongelmista siis kärsii Suomessa huomattavasti suurempi joukko. Rahapeliautomaattien määrän vähentäminen ihmisen jokapäiväisestä arkiympäristöstä helpottaisi varmasti monen peliriippuvuuden kanssa kamppailevan arkea. Suurimmassa osassa muuta Eurooppaa rahapeliautomaatit onkin päätetty sijoittaa selkeästi erillisiin tiloihin. On myös tutkittu, että rahapeliautomaattien aktiivinen käyttö altistaa herkemmin rahapeliriippuvuudelle ja -ongelmille kuin muut pelimuodot, jolloin ehdotetulla toimenpiteellä olisi varmasti positiivisia ennaltaehkäiseviä vaikutuksia koko yhteiskunnan tasolla.

Vaikka Veikkauksen tuottoja käytetään moniin arvokkaisiin kohteisiin kuten kulttuuriin, taiteeseen ja nuorisotyöhön, sen ei silti tulisi yksinään oikeuttaa nykyisen kaltaista liiketoimintamallia. Tukikohteiden saama avustus on eittämättä suotuisa liitännäisseuraus, mutta ympäröivän yhteiskunnan on uskallettava luoda Veikkauksen liiketoiminnalle inhimillisemmät raamit, vaikka se vaikuttaisikin saatujen tuottojen kokoon.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää SDP:n puoluekokoukselle, että

SDP ajaa vastaisuudessa rahapeliautomaattien määrän vähentämistä yleisistä tiloista rahapelihaittojen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 150

  • Kesäkuu 2023

    Vuonna 2021 julkaistu Päihde- ja riippuvuusstrategia pitää sisältää painopisteet ja suuntaviivat yhteiselle kehittämistyölle vuoteen 2030. Rahapelihaittoja ehkäistään ja vähennetään strategian alaisella rahapelipoliittisella ohjelmalla, jotta rahapelihaitat vähenevät kansallisen tavoitetason mukaisesti. Ohjelma on laadittu perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun asettaman työryhmän valmistelemana 15.3.2021-31.3.2022.  Ohjelman laatimisesta sovittiin hallitusohjelmassa.


Kommentoi

Tietosuoja