Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen  olemassa olevien tukien osalta, mutta toteaa, ettei uusia tukia pidä myöntää.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen  olemassa olevien tukien osalta, mutta toteaa, ettei uusia tukia pidä myöntää.

Aloitteessa tuodaan esiin, että nykyinen tuulivoiman tuotantotuki on liian antelias ja se vinouttaa energiamarkkinoita. Tämän vuoksi aloitteessa esitetään, että tuulivoiman tuotantotuesta luovutaan, ja että perustetaan rahasto, jonka pääoma kerätään tuulivoiman tuottajilta. Rahaston varoilla purettaisiin ja siistittäisiin konkurssiin ajetut tuulivoimapuistot.

Tuulivoiman merkitys Suomen sähköjärjestelmälle kasvaa nopeasti. Erityisesti merituulivoiman tuotantopotentiaali on huomattava. On myös huomionarvoista, että Suomeen nousi jo vuonna 2019 uutta tuulivoimaa markkinaehtoisesti.

Suomi ei ole enää tekemässä uusia päätöksiä tuulivoimatuesta, mutta olemassa olevat velvoitteet sitovat valtiota vielä noin 5-7 vuotta. Syöttötariffijärjestelmän kiintiö täyttyi vuonna 2015, eikä tämän jälkeen uusia tuulivoimahankkeita ole kyseisen järjestelmän piiriin otettu. Päätökset preemiojärjestelmästä eli tarjouskilpailuun perustuvasta tuesta tehtiin vuonna 2019. Uusista tarjouskilpailuista ei ole päätöksiä ja nykyisen linjan mukaan sellaisia ei valmistella. Molemmissa tukiohjelmissa valtio on sitoutunut maksamaan tuotantotukea enintään 12 vuotta. Suomessa on osin perustuslaista tuleva vahva omaisuuden suoja ja siten näitä jo tehtyä päätöksiä on vaikea muuttaa jälkikäteen. Aloitteen väite siitä, että tuulivoimatuki on liian avokätinen, on viime vuosien kehityksen valossa totta.

Tuulivoimaloiden käyttöiät ovat noin 20-30 vuotta ja on todennäköistä, että yrityksillä on taloudellinen intressi myös olemassa olevan infrastruktuuriin hyödyntämiseen jatkossa. Näin ollen julkisin varoin ei ole tarkoituksenmukaista kompensoida jälkihoitovelvoitteita, kun otetaan huomioon se, että tuulivoimat tulevat jatkossakin olemaan osa kansallista energiaratkaisua.

54 Tuulivoiman tuotantotuesta on luovuttava

Keravan Demarit ry:n jäsenet Bruno Guillard, Martti Havin ja Heikki Raittila

 

Erilaiset tuet, erityisesti tuotannon tuet, vinouttavat markkinoita eri elinkeinoaloilla. Tuki voi olla tarpeen tietyissä tilanteissa tärkeistä yhteiskunnallisista tai muista siihen verrattavista syistä. Sähkön tuotannon tukeminen ei ole mitenkään yhteiskunnallisesti välttämätön asia koska Suomella on osaamista tuottaa sähköä hyvin monipuolisesti erilaisilla tekniikoilla ja raaka-aineilla. Päinvastoin, suora tuki saattaa eri tuotantomuodot eriarvoiseen asemaan ilman hyväksyttävää syytä. Jos jostain tuotantomuodosta on haittaa yhteiskunnalle, niin sitä voidaan rajoittaa erilaisin maksuin tai muin velvoittein.

Perustelut:

  • Nykyinen tuulivoimatuki liian antelias. 200 – 300 miljoonaa euroa per vuosi kansalaisilta kerättyjä verorahoja. Näillä olisi hyvinvointiyhteiskunnalle tähdellisempääkin käyttöä.
  • Tuulivoimatuki vinouttaa energiamarkkinoita. Se estää markkinaehtoisesti rahoitettuja investointeja tehden niistä kannattamattomia.
  • Veronmaksajien rahat siirtyvät usein myös ulkomaille omistusjärjestelyjen kautta. Ulkomaiset sijoitusrahastot omistavat huomattavan osan Suomen tuulivoimasta.
  • Tuulivoimaloiden rakentajien on purettava vanhat tuulivoimalat, kun ne tulevat käyttöikänsä päähän tai tulevat taloudellisesti kannattamattomiksi omistajilleen. Näyttää selvältä, että kun tuotantotuki loppuu, niin tuulivoimayritykset ajetaan konkurssiin ja niiden purkaminen jää yhteiskunnan (veronmaksajien) maksettavaksi vielä kertaalleen.
  • Suomesta puuttuu rahasto, jonka pääoma kerätään tuulivoiman tuottajilta. Rahaston varoilla purettaisiin ja siistittäisiin konkurssiin ajetut tuulivoimapuistot.

Esitämme, että

tuulivoiman tuotantotuesta luovutaan, ja että perustetaan rahasto,  jonka pääoma kerätään tuulivoiman tuottajilta. Rahaston varoilla purettaisiin ja siistittäisiin konkurssiin ajetut tuulivoimapuistot.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 120

  • Kesäkuu 2023

    Tuotantotuki ei ole enää voimassa. Tuen voimassaollessa tuen piiriin päässeille hankkeille maksetaan tukea vuoteen 2029 saakka.


Kommentoi

Tietosuoja