Puoluekokous yhtyy aloitteen näkemykseen selkeän ja visuaalisesti vetoavan viestinnän merkityksestä kampanjoinnille ja vaalimenestykselle. Puolueen visuaalinen ilme on uudistettu ja se on otettu käyttöön puoluekokouksessa. Puoluekokous kannustaa puolueen järjestön eri tasoilla kampanjasuunnittelusta vastaavia harkitsemaan ennakkoluulottomasti erilaisia vaihtoehtoja viestinnän kehittämiseksi myös tulevaisuudessa.

Puoluekokous yhtyy aloitteen näkemykseen selkeän ja visuaalisesti vetoavan viestinnän merkityksestä kampanjoinnille ja vaalimenestykselle. Puolueen visuaalinen ilme on uudistettu ja se on otettu käyttöön puoluekokouksessa. Puoluekokous kannustaa puolueen järjestön eri tasoilla kampanjasuunnittelusta vastaavia harkitsemaan ennakkoluulottomasti erilaisia vaihtoehtoja viestinnän kehittämiseksi myös tulevaisuudessa.

Aloitteessa halutaan uusia puolueen visuaalinen ilme ja kouluttaa puolueaktiiveja viestinnässä. Aloite kiinnittää huomiota sosiaalisen median korostuneeseen merkitykseen nykyaikaisessa vaalityössä sekä viestintäalan ammattilaisten hyödyntämisen mahdollisuuteen.

Visuaalinen viestintä on tärkeä osa merkityksellistä viestintää. Puolueen nykyinen ilme on palvellut hyvin, mutta osin jo jäänyt ajastaan. Siksi puolue uudistaa visuaalisen ilmeensä, ja se otetaan käyttöön puoluekokouksessa kesäkuussa 2020.

SDP on panostanut voimakkaasti sosiaalisen median käyttöön niin omassa viestinnässään kuin ehdokastyökaluissaan. Puolue tuottaa sosiaalisen median kanavilleen jaettavaa somemateriaalia lähes päivittäin, tekee mainontaa sosiaalisessa mediassa säännöllisesti ja tarjoaa jäsenilleen koulutusta. Vuonna 2020 monipuolista somekoulutusta on tarjolla muun muassa Järjestöpäivillä ja alueellisilla Järjestöpäivillä ympäri Suomea.

SDP toteutti brändiuudistuksen vuonna 2018, ja sen pohjalta puolue lähti rakentamaan eduskuntavaalikampanjaansa. Muutokset eivät isossa kansanliikkeessä tapahdu nopeasti, ja siksi puolue kouluttaa toimijoitaan ja jäseniään SDP:n brändiin, visuaaliseen ilmeeseen ja viestintään liittyvissä asioissa.

Puolue tekee yhteistyötä viestintätoimiston kanssa erityisesti kampanjoiden aikana, mutta tarpeen mukaan myös muissa projekteissa.

Lopulta sisällöt muuttuvat kuitenkin todeksi mainosten sijasta ihmisten välisissä keskusteluissa. Mikään keskitetysti tuotettu viesti ei korvaa merkitykselliseksi ja tärkeäksi koettua asiaa, joka lähtee elämään vastaanottajiensa omin sanoin. Tätä osaamista puolue ei voi ulkoistaa, vaan jokaisen on kyettävä määrittelemään se omista arvolähtökohdistaan käsin itse. Puolue on kuitenkin lisännyt resursseja siihen, että puolueen jäsenillä olisi aina käytettävissään ajankohtaista materiaalia somekeskustelujen tueksi. Puolue pyrkii kaikessa viestinnässään selkeään ja tiiviiseen ilmaisuun.

Aloitteen yleiset näkemykset viestien selkeyden ja linjakkuuden tarpeesta sekä yhtenäisestä ilmeestä ovat oikeita, ja näihin tulee kiinnittää jatkossakin vahvasti huomiota. Lisäksi tulee hyödyntää tutkimuksen tuottamaa tietoa.

217 Viestintätoimiston mukaan ottaminen puolueen viestinnän kehittämiseen

Kuljetusalan Demarit ry

 

Viestintä on viimeisen vuosikymmenen aikana monimuotoistunut ja sosiaalisen ja digitaalisen median rooli niin informaation jakamisessa kuin mielikuvien luomisessa on kasvanut merkittäväksi. Puolueen viestintää on pyritty kehittämään mutta edelleen etenkin sosiaalisen median puolella viesti jää epäselväksi ja jäämme muiden puolueiden varjoon, puhumattakaan trolliarmeijoista, jotka pyrkivät hukuttamaan asiallisen keskustelun sekavaan kohinaan. Perusviestin pitäisi olla selkeä ja helposti ymmärrettävä. Sama koskee kuvallista viestintää tai tekstien tukena olevia kuvia.

Somekuvissa kuvan pitää olla selkeä ja harmoninen, tekstin lyhyt ja ytimekäs, jotta se huomataan ja pysähdytään lukemaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita mutkat suoriksi -viestintää tai populistista lähestymistapaa.

Kuljetusalan Demarit esittää puoluekokoukselle, että

puolueen viestintään lisätään määrärahoja, kohdentaen niitä digimarkkinointiin ja myös perinteisiin medioihin. Brändiä tulee selkeyttää ja kehittää. Tässä avuksi otetaan ulkopuolinen viestintätoimisto, joka pystyy objektiivisesti arvioimaan viestinnän haasteet ja mahdollisuudet. Viestintätoimiston rooli voi olla kestoltaan projektiluontoinen.

Ensimmäinen tavoite on, että tulevien kuntavaalien viestinnässä on käytössä selkeä ja helppokäyttöinen yhteinen ilme, joka on myös visuaalisesti vaikuttava. Puolueen viestinnän tekijöille tulee järjestää koulutusta niin retoriikassa kuin visuaalisuudessa ja myös puolueen aktiivien viestintäkoulutukseen tulee panostaa. Jokainen meistä on puolueen viestinviejä, mutta viestinnässä tarvitaan apua, tukea, selkeyttä ja yhtenäisiä linjoja. Poliittinen linjamme on selkeytynyt ja olemme pääministeripuolueena jo tehneet useita hyviä muutoksia. Tämä ei kuitenkaan auta meitä seuraavissa vaaleissa, mikäli emme saa tekojamme kerrottua selkeästi eteenpäin ja pysty taistelemaan klikkiotsikkoja ja disinformaatiota vastaan. Se, miten saamme viestimme jaettua ja vietyä perille on ratkaiseva tekijä seuraavien vaalien voittamisessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 398

  • SDP:n viestintää kehitetään jatkuvasti ja puolue tekee yhteistyötä viestintätoimiston kanssa.


Kommentoi

Tietosuoja