Puoluekokous toteaa, että aloitteissa mainitut asiat on jo otettu huomioon puolueen työryhmätyötä kehitettäessä.

Puoluekokous toteaa, että aloitteissa mainitut asiat on jo otettu huomioon puolueen työryhmätyötä kehitettäessä.

Vuoden 2017 Lahden puoluekokouksen päätöksen mukaisesti puoluehallitus on uudistanut SDP:n ohjelmatyötä Suomi 2030 -brändin alla vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnan ajankohtaisiin ilmiöihin. Ohjelmatyötä on tehty laajasti jäsenistöä osallistaen, avoimesti ja läpinäkyvästi. Myös aloitteissa mainittuja asiantuntijoita on kuultu työssä laajasti.

Myös viime puoluekokouksen päätöksen mukaisesti puoluehallitus tuo nyt Tampereen puoluekokoukselle käsittelyyn esityksen SDP:n poliittisesta ohjelmasta. Ohjelmassa käydään laajasti läpi sosialidemokraattisia ratkaisuja sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästä tulevaisuudesta siirryttäessä kohti 2030-lukua. Ohjelman tavoitteena on määrittää periaatteistamme kumpuavat tulevaisuuden keskeisiin haasteisiin ratkaisuja tarjoavat tavoitteet. Tavoitteet tullaan puolestaan konkretisoimaan keinoiksi toteuttamissuunnitelmissa. Tämän työn pohjalta muodostetaan myös tulevat vaaliohjelmat.

Ohjelmaa on työstetty puoluehallituksen ohjeistuksen mukaisesti puolueen eri työryhmissä. Työryhmiin järjestettiin puoluekokouskauden alussa avoin haku, jolloin jokainen halukas saattoi hakea mieleiseensä työryhmään. Itse työryhmiä on tällä kaudella ollut noin 30 ja niissä on vaikuttanut noin 450 jäsentä. Eri alojen asiantuntijoita on myös kuultu työn varrella runsaasti muun muassa puolueen järjestämissä Tulevaisuusfoorumeissa.

Poliittista ohjelmaa on tarkoitus päivittää tulevissa puoluekokouksissa. Tätä työtä varten puolueen työryhmäorganisaatiota uudelleen organisoidaan jälleen puoluekokouksen jälkeen. Tällöin on syytä ottaa aloitteessa mainitut asiat huomioon.

216 Yhteiskehittäminen tiiviiksi osaksi puoluetoimintaa

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry ja Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

 

SDP:n ohjelmatyö on laaja-alaista ja se muodostaa pohjan puolueen toiminnalle. Puoleen ohjelmatyö ei kuitenkaan ole kaikilta osin pysynyt mukana ajan kehityksessä, mikä näkyy mm. ohjelmatyön toimintatavoissa. SDP:n ohjelmatyötä valmistellaan ”keskusjohtoisesti” eikä yhteiskehittämistä juurikaan hyödynnetä puolueessa. Puute tarkoittaa sitä, että mm. asiantuntijoiden kuuleminen ja heidän näkemysten hyödyntäminen jää ohjelmatyössä vaillinaiseksi.

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry ja Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittävät, että

SDP:n ohjelmatyötä kehitetään työryhmissä niin, että ohjelmatyötä tehdään jatkossa yhteiskehittämisen keinoilla hyödyntämällä tähän soveltuvia alustoja. Tämä lisää esimerkiksi ohjelmatyön kirjoittamisprosessin avoimuutta ja sitouttaa kirjoittajia tiiviimmin mukaan puolueen ohjelmatyöhön. Lisäksi se mahdollistaa uusien ajatusten ja osaamisen hyödyntämisen ohjelmatyössä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 397


Kommentoi

Tietosuoja