Puoluekokous yhtyy tavoitteisiin ja tavoittelee omavastuupäivien kokonaan poistamista sekä lomautetuilta että irtisanotuilta. Puolue pitää aloitteen huolta toimeentulosta lomautusaikana tärkeänä. Tärkeintä on kehittää työntekijöiden osaamista ja huolehtia, että lainsäädäntö huomioi muutokset nopeasti ja edesautetaan työntekijöiden mahdollisuutta osallistua TE-palveluiden koulutuksiin osaamisen vahvistamiseksi omavastuuaikana tai lomautuksen aikana.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin. Puoluekokous pitää aloitteen huolta toimeentulosta lomautusaikana tärkeänä. Tärkeintä on kehittää työntekijöiden osaamista ja huolehtia, että lainsäädäntö huomioi muutokset nopeasti ja edesautetaan työntekijöiden mahdollisuutta osallistua TE–palveluiden koulutuksiin osaamisen vahvistamiseksi omavastuuaikana tai lomautuksen aikana.

– Muutosesitys 1

Savo-Karjala pk-ryhmä · Savo-Karjala 3

Puoluekokous yhtyy tavoitteisiin ja tavoittelee omavastuupäivien kokonaan poistamista sekä lomautetuilta että irtisanotuilta. Puolue pitää aloitteen huolta toimeentulosta lomautusaikana tärkeänä. Tärkeintä on kehittää työntekijöiden osaamista ja huolehtia, että lainsäädäntö huomioi muutokset nopeasti ja edesautetaan työntekijöiden mahdollisuutta osallistua TE-palveluiden koulutuksiin osaamisen vahvistamiseksi omavastuuaikana tai lomautuksen aikana.

Kannattajat
  • Ilkka Hjerppe
  • Jari Kaihlamäki
  • Joanna Leino

Aloitteessa esitetään lomautuksen omavastuuajan poistamista.

Poliittisessa ohjelmassa yleisturvan osiossa linjataan sosiaaliturvamallia, joka takaa ihmisen toimeentulon ja tarvittavat palvelut yhteen nivottuna vaihtuvissa elämäntilanteissa. Takuutasoinen Yleisturva takaa jokaiselle lyhytaikaisen minimi toimeentulon tulojen pudotessa. Ohjelmassa todetaan myös, että työttömien palveluiden painopiste on osaamisen kehittämisessä.

Työsopimuslaissa on työnantajalle asetettu velvollisuuksia lomautusilmoituksista ja niiden tarkoituksena on turvattu työntekijöille ja heidän edustajilleen mahdollisuus tutustua lomautuksen syihin ja perusteluihin. Näillä velvollisuuksilla on toisaalta pyritty turvaamaan työntekijöiden asemaa ja toisaalta myös estämään mahdollisia väärinkäytöksiä lomautusten suhteen.

Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet eri työehtosopimuksilla mm. erilaisia työaikapankki järjestelmiä, joilla on pyritty vaikuttamaan siihen, että mahdollisia erilaisia tuotannon vaihteluja voidaan tasoittaa ja mahdollisesti välttää lomautusaikoja.

21 Lomautuksen omavastuuaika poistettava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee työskennellä lomautuksen omavastuuosuuden poistamiseksi. Yrityksen lomauttaessa työntekijän, koituu työntekijän vahingoksi työttömyysetuutta haettaessa omavastuuaika viisi päivää. Lomautus on ajanjakso, jolloin työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy voimassa. Lomautus on aina yrityksen taloudellisen tai tuotannollisen tilanteen vuoksi aiheutuva, eikä tästä tule rangaista työntekijää.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 67

  • Kesäkuu 2023

    Lomautettujen mahdollisuuksia hyödyntää työvoimapalveluja on parannettu muun muassa viestintää kehittämällä. Omavastuupäivät poistettiin väliaikaisesti osana koronatoimenpiteitä.


Kommentoi

Tietosuoja