Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Hallitusohjelmasta:

”Säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta.

Sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika.

Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luovutaan osana henkilötunnuksen uudistamista valtiovarainministeriön selvityksen pohjalta.

Yhdistetään äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi.”

Puoluehallitus toteaa, että sukupuolensa korjaavien henkilöiden asemaa on parannettava jo hallitusohjelmankin mukaan. Äitiys- tai isyysmerkinnän ristiriita henkilön juridisen sukupuolen kanssa saattaa aiheuttaa tilanteita, joissa sukupuolen korjaaminen selviää rekisteritiedoista ja joka aiheuttaa ihmisen yksityisyyden suojaan liittyviä ongelmia ja saattaa altistaa henkilöt syrjinnälle. Väestötietojärjestelmään kirjattava vanhemmuusmerkintä ratkaisisi nämä ongelmat.

179 Vanhemmuus kirjattava väestötietojärjestelmään vanhemmuutena

Tölö Unga Socialister ry, Eurooppademarit-Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry

 

Tilanteessa, jossa lapsen vanhempi on läpikäynyt sukupuolenkorjausprosessin, vanhemman sukupuoli merkitään väestötietojärjestelmään nykytilanteessa lähtökohtaisesti väärin. Synnyttäjä merkitään lapsen äidiksi ja siittäjä lapsen isäksi riippumatta siitä, mikä heidän juridinen sukupuolensa lapsen syntymähetkellä on.

Näin ollen joka kerta, kun joku hakee lapsesta tietoja väestötietojärjestelmästä, hänelle selviää se, että lapsen vanhempi on korjannut sukupuolensa. Tämä altistaa sekä lapsen että vanhemmat syrjinnälle.

Väestötietojärjestelmästä saatavia tietoja käytetään laajasti esimerkiksi sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa sekä myös suoramainonnassa ja muussa markkinoinnissa, jos henkilö ei ole tätä erikseen kieltänyt. On ongelmallista, jos rekisteristä löytyy virheellistä ja syrjinnälle altistavaa tietoa vanhemman sukupuolesta.

Sukupuolitetuista vanhemmuusmerkinnöistä luopuminen ei tarkoita isän ja äidin kategorioiden luopumisesta arjessa. Vanhemmuusmerkintä ja sukupuolimerkintä on myös mahdollista yhdistää silloin, kun se on tarpeellista, esimerkiksi tilastointia varten.

Vanhemmuus tulisi merkitä väestörekisteriin vain vanhemmuutena, ei erikseen äitiytenä tai isyytenä.

Tölö Unga Socialister ry, Eurooppademarit–Tähti ry sekä Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että

puoluekokous edellyttää SDP:n toimivan sen eteen, että vanhemmuus merkitään väestötietojärjestelmään sukupuolineutraalisti vanhemmuutena.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 335

  • Kts. Aloite 180. Lapselle oikeus useampaan kuin kahteen juridiseen vanhempaan.


Kommentoi

Tietosuoja