Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Valtion omistajapolitiikkaa ja valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjausta toteutetaan valtioneuvoston kansliassa. Puoluehallitus pitää tärkeänä, että omistajaohjauksen on oltava sekä yhteiskunnallisesti että liiketaloudellisesti kestävää. Puoluehallitus katsoo, että yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävä omistajaohjaus toteutuu nykyisellä mallilla.

178 Valtion omistuksille oma ministeriö

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Valtiolla on merkittävällä tavalla toimijana elinkeinopolitiikassa, joka suoraan omistajana tai välillisesti esimerkiksi Finnveran, VTT sekä yliopistojen kautta. Valtio-omistuksella luodaan edellytyksiä elinkeinotoiminnan kilpailukyvylle ja investointihalukkuudelle sekä työllisyydelle. Valtion omistajapolitiikan tehtävänä on uudistaa elinkeinorakennetta pitkäjänteisesti. Valtion johdonmukainen omistajaohjaus on keskeinen väline teollisuus- ja elinkeinopoliittiset tavoitteiden toteuttamisessa.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Puoluekokouksen mielestä omistajapolitiikan on oltava yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävää, jotta työllisyys paranee ja vientialojen kasvu toteutuu. Valtion omistajapolitiikan yhtenä tavoitteena on kehittää jalostusarvoa, monipuolistaa elinkeinoja ja vahvistaa kotimaista ankkuriomistusta. Valtion tulee ottaa omistajaohjaukseen aktiivinen ote. Näin valtio säilyttää ja tarvittaessa lisää strategista omistamista. Erilaisissa järjestelyssä syntyviä tuloja ei pidä käyttää valtion toimintamenojen kattamiseen. Puoluekokouksen mielestä on selvitettävä erillisen ministeriön perustamista valtion omistuksia ja omistajaohjausta varten.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 334


Kommentoi

Tietosuoja