Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja esittää, että eheytyshoitojen kieltäminen otettaisiin valmisteluun yhdessä uskomushoitojen kieltämisen kanssa.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja esittää, että eheytyshoitojen kieltäminen otettaisiin valmisteluun yhdessä uskomushoitojen kieltämisen kanssa.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt vuonna 2018 perusoikeuksia käsittelevän vuosiraportin, jossa tuomittiin ensimmäistä kertaa niin kutsutut lhbtiq-ihmisiin kohdistuvat eheytyshoidot eli ei-lääketieteelliset eheytysterapiat, joilla pyritään muuttamaan henkilö seksuaalista suuntautumista tai sukupuolen kokemusta. YK:n kidutuksen vastainen komitea, naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista käsittelevä komitea ja ihmisoikeuskomitea ovat tuominneet hoidot. Eheytyshoidot on kielletty ainakin Iso-Britanniassa, Maltalla ja joissain osissa Espanjaa. Mm. Seta on ottanut tähän asiaan kantaa ja heidän tavoitteenaan on, että eheyttäminen kielletään vaihtoehto- ja uskomushoitona. Eheytyshoidot olisi syytä ottaa käsittelyyn uskomushoitojen kieltämisen valmistelun yhteydessä.

176 Eheytyshoidot kiellettävä

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry

 

Niin sanotut eheytyshoidot, jotka tähtäävät ihmisen seksuaalisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen, ovat yksilön kannalta erittäin haitallisia ja voivat aiheuttaa muun muassa vakavia mielenterveysongelmia ja itsetuhoisuutta. Eheytyshoidot ovat erityisen haitallisia nuorille, jotka vanhemmat saattavat pakottaa tällaisiin ”hoitoihin”. Eheytyshoidoilla ei ole minkäänlaista tieteellistä pohjaa ja synnynnäisen seksuaalisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttaminen hoidoilla on mahdotonta. Myös Euroopan unionin parlamentti on tuominnut eheytyshoidot erittäin haitallisina ja kehottaa jäsenmaita kieltämään ne, ja maailman terveysjärjestön WHO:n mukana ne ovat haitallisia. Myös Suomessa löytyy yhä ihmisiä ja yhteisöjä, jotka väärin uskovat, että ihmisen sukupuoli-identiteetti tai seksuaalisuus olisi hoidoilla muutettavissa vastaamaan heidän ahtaita käsityksiään normaalista tai oikeasta. Tämän takia Suomessa tulee säätää laki kieltämään nämä niin sanotut eheyshoidot, jotka pyrkivät muokkaamaan yksilön seksuaalisuutta tai sukupuoli-identiteettiä ja SDP:n tulee ottaa asiakseen ajaa tällaisen lain säätämistä.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry esittää, että

SDP ottaa tavoitteekseen säätää laki, joka kieltää niin sanotut eheytyshoidot, jotka tähtäävät ihmisen seksuaalisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 331


Kommentoi

Tietosuoja