Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.  SDP syventää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa koko SDP:n järjestökentän osalta. SDP edistää politiikassaan poliittisessa ohjelmassa linjattuja reilun työelämän pelisääntöjä, joilla turvataan ihmisten toimeentulo sekä edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistään tuloerojen kasvua.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.  SDP syventää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa koko SDP:n järjestökentän osalta. SDP edistää politiikassaan poliittisessa ohjelmassa linjattuja reilun työelämän pelisääntöjä, joilla turvataan ihmisten toimeentulo sekä edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistään tuloerojen kasvua.

Aloitteessa esitetään työelämän pelisääntöjen kehittämistä yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa siten, että työelämä koetaan oikeudenmukaiseksi ja reiluksi riippumatta työelämän murroksesta. SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa hyvinvoinnin perustana todetaan, että ”Työelämän murroksessa avainasemassa ovat vahvat perustaidot sekä kyvyt ja valmiudet oppia uutta, päivittää omaa osaamistaan koko elämän ja työuran ajan. Tavoitteemme on maailman paras työelämä”. Ohjelman keskeisenä elementtinä on luottamus ihmisten välillä ja toisaalta eri toimijoiden välillä on edellytys sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiselle. ”Sopimisen kulttuuri ja työelämän reilut pelisäännöt turvaavat työntekijöiden aseman ja toimeentulon.”

Poliittisessa ohjelmassa todetaan, että ”kohtuullisen toimeentulon takaamiseksi työntekijöille on harkittava vähimmäispalkkoja, jotka vahvistettaisiin kansallisten käytäntöjen mukaisesti lainsäädännössä tai, kuten Suomessa, työehtosopimuksissa. Työlainsäädännön alhainen vaatimustaso ei ole hyväksyttävä keino pitää yritysten kustannuksia kilpailijamaita alhaisemmalla tasolla.” SDP linjausten mukaan pelisääntöjä kaikkein turvattomimpiin työntekomuotoihin, kuten nollatuntisopimuksiin, tarvitaan. ” Lisäksi ohjelmassa on todettu SDP:n toimivan sen puolesta, ”että Suomessa työllisyys kasvaa ja jokainen on osaaja sekä osallistuja. Jokaisella on tilaisuus ottaa työelämän muutos haltuun, ja tarvittaessa oikeus turvaan ja tukeen.”

Aloitteessa todetaan lisäksi, että SDP tulisi tiivistää kaikilla organisaatiotasoilla yhteistyötä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Tulkittavissa on, että aloitteen tekijät Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit tarkoittavat myös paikallisyhdistyksiä ja kunnallisjärjestöjä.

Puolueen yhtenä yhteistyömuotona on ay-toimikunta, joka kokoontuu puolueen puheenjohtajan johdolla. Liitot itsenäisesti ovat nimenneet edustajia toimikuntaan yli keskusjärjestö rajojen.  Näin puolueen johto ja ammattiyhdistysliike ovat voineet syventää yhteistyötään.

Aloite ei ole ristiriidassa puolueen arvojen tai aikaisempien linjausten näkökulmasta eikä rajoita yhteistyötä myöskään työmarkkinoiden muihin osapuoliin.

17 SDP:n oltava vahvasti palkansaajan puolella

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry

 

Työntekijöiden asema ja tulevaisuuden työelämä ovat suurten myllerrysten keskellä. Haasteina ovat niin työssä jaksaminen, osaamisen kehittäminen kuin se, miten palkalla tänä päivänä tulee toimeen. Sosialidemokraattisen puolueen tulee olla mukana hakemassa ja löytämässä ratkaisuja työelämän muutokseen ja haasteisiin. SDP:n tulee vahvasti seisoa paikallaan, työntekijän puolella.

Monet hyvät asiat, joilla työntekijän asemaa on menneiden vuosien aikana parannettu, eivät ole tässä ajassa enää itsestään selvyyksiä. Uudet sukupolvet ovat saaneet tottua pätkä- ja osa-aikatöihin, jopa nollatuntisopimuksiin. Sosialidemokraattisen liikkeen tulee yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa olla turvaamassa reiluja työelämän pelisääntöjä myös tämän päivän ja tulevaisuuden työntekijöille.

Työehtosopimusshoppailu, jolla työehtoja poljetaan, on saatava estettävä ja tässä SDP:n tulee olla aloitteellinen ja työntekijän puolella. Ei voi myöskään olla niin, osa-aikaiset työsuhteet tulevat arkipäiväksi ja yrityksiä tuetaan miljoonilla sallimalla työntekijöille riittämättömät palkat ja maksamalla elämisen edellytykset yhteiskunnan tukien kautta. Pienipalkkaiselle tuet kyllä kuuluvat, mutta lähtökohtana tulee olla palkka, jolla tulee toimeen.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP tiivistää kaikilla organisaatiotasoilla yhteyttä ja yhteistyötä ay-liikkeen kanssa tavoitteena vahvistaa reiluja työelämän pelisääntöjä myös tuleville sukupolville. Puolueen tulee vahvasti ottaa kantaa reilun työelämän puolesta ja seisoa työntekijöiden puolella.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 61

  • Kesäkuu 2023

    SDP on nostanut eduskuntavaaliohjelmassaan esille reilun työelämän pelisäännöt, sopimisen kulttuurin ja työmarkkinasääntöjen vahvistamisen. Nämä on mukana myös vuoden 2023 puoluekokoukselle esitettävässä poliittisessa ohjelmassa.


Kommentoi

Tietosuoja