Puoluekokous yhtyy esitykseen Suomen ILO-yhteistyön vahvistamisesta niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. Aloitteen mukaisesti puoluekokous kannustaa puoluetta ottamaan säällisen työn ja naisten aseman työmarkkinoilla vahvasti esille hallituksen Afrikka-strategian valmistelussa.

Puoluekokous yhtyy esitykseen Suomen ILO-yhteistyön vahvistamisesta niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. Aloitteen mukaisesti puoluekokous kannustaa puoluetta ottamaan säällisen työn ja naisten aseman työmarkkinoilla vahvasti esille hallituksen Afrikka-strategian valmistelussa.

Työväenliikkeenä SDP:llä on pitkä historia työläisten oikeuksien ja tasa-arvon ajamisesta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Esitys ILO-yhteistyön tiivistämisestä ja säällisen työn ja naisten aseman työmarkkinoilla huomioimisesta Afrikka-strategian valmistelussa on puolueen linjan mukainen ja aiheellinen.

162 SDP vahvasti globaalin työllisyyden puolesta

Vanhankaupungin Sosialidemokraatit ry:n jäsen Tarja Kantola, Haagan Työväenyhdistys r.y.:n jäsen Helena Laukko, Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Janne Ronkainen ja Helsingfors Svenska Arbetarförening rf:n jäsen Folke Sundman

 

SDP on asettanut omalle työlleen ja hallitusohjelman toteuttamiselle tavoitteeksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tehokkaan edistämisen.

Yksi kestävän kehityksen tavoitteista koskee talouden ja työllisyyden yhteensovittamista kunnon, säällisten työpaikkojen luomiseen (SDG tavoite 8).

Puolueen piirissä ja sitä lähellä olevissa järjestöissä on laajaa osaamista työelämän globaaleista kysymyksistä. Presidentti Tarja Halonen on toiminut ILO:n globalisaation sosiaalista ulottuvuutta käsitelleen työryhmän johdossa, ja myös sitä kautta on kertynyt tietoa ja käyty keskustelua globaaleista työllisyyden ja työelämän tasa- arvon kysymyksistä.

Esitämme, että

SDP ottaa säällisen työn ja naisten aseman työmarkkinoilla vahvasti esille hallituksen Afrikka-strategian valmistelussa ja toimii sen puolesta, että Suomen yhteistyö ILO:n kanssa vahvistuu sekä poliittisesti että taloudellisesti.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 308


Kommentoi

Tietosuoja