Puoluekokous yhtyy esitykseen Suomen ILO-yhteistyön vahvistamisesta niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. Aloitteen mukaisesti puoluekokous kannustaa puoluetta ottamaan säällisen työn ja naisten aseman työmarkkinoilla vahvasti esille hallituksen Afrikka-strategian valmistelussa.

Puoluekokous yhtyy esitykseen Suomen ILO-yhteistyön vahvistamisesta niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. Aloitteen mukaisesti puoluekokous kannustaa puoluetta ottamaan säällisen työn ja naisten aseman työmarkkinoilla vahvasti esille hallituksen Afrikka-strategian valmistelussa.

Työväenliikkeenä SDP:llä on pitkä historia työläisten oikeuksien ja tasa-arvon ajamisesta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Esitys ILO-yhteistyön tiivistämisestä ja säällisen työn ja naisten aseman työmarkkinoilla huomioimisesta Afrikka-strategian valmistelussa on puolueen linjan mukainen ja aiheellinen.

162 SDP vahvasti globaalin työllisyyden puolesta

Vanhankaupungin Sosialidemokraatit ry:n jäsen Tarja Kantola, Haagan Työväenyhdistys r.y.:n jäsen Helena Laukko, Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Janne Ronkainen ja Helsingfors Svenska Arbetarförening rf:n jäsen Folke Sundman

 

SDP on asettanut omalle työlleen ja hallitusohjelman toteuttamiselle tavoitteeksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tehokkaan edistämisen.

Yksi kestävän kehityksen tavoitteista koskee talouden ja työllisyyden yhteensovittamista kunnon, säällisten työpaikkojen luomiseen (SDG tavoite 8).

Puolueen piirissä ja sitä lähellä olevissa järjestöissä on laajaa osaamista työelämän globaaleista kysymyksistä. Presidentti Tarja Halonen on toiminut ILO:n globalisaation sosiaalista ulottuvuutta käsitelleen työryhmän johdossa, ja myös sitä kautta on kertynyt tietoa ja käyty keskustelua globaaleista työllisyyden ja työelämän tasa- arvon kysymyksistä.

Esitämme, että

SDP ottaa säällisen työn ja naisten aseman työmarkkinoilla vahvasti esille hallituksen Afrikka-strategian valmistelussa ja toimii sen puolesta, että Suomen yhteistyö ILO:n kanssa vahvistuu sekä poliittisesti että taloudellisesti.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 308

  • Yhteistyö ILO:n kanssa on tällä hallituskaudella vahvistunut niin korkean tason tapaamisten kautta kuin työtasolla. Kehitysyhteistyön puolella Suomi on lähtenyt vuonna 2021 mukaan ILO:n Trade for Decent Work –ohjelmaan Afrikassa. Ohjelma keskittyy ILO:n keskeisten ydinsopimusten sisältämien työelämän standardien toimeenpanon tukemiseen kohdemaissa. Ohjelman jatkorahoituksena on sovittu 3 milj. euroa vuosille 2023–2025. Hanke jatkuu viidessä Afrikan maassa (Mosambik, Norsunluurannikko, Ghana, Kap Verde, Madagaskar). Uutena elementtinä Suomi korostaa mm. osaamisen vahvistamista kansainvälisistä työoikeuksista kehittyvien maiden oikeuslaitoksille ja työsuojeluviranomaisille. Suomi valmistelee parhaillaan ILO:n kanssa sopimuksen jatkoa.

     

    Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2021 valtioneuvoston yhteisen Suomen Afrikka-strategian. Sen avulla monipuolistetaan ja syvennetään Suomen suhteita Afrikan maihin, Afrikan unioniin (AU) ja alueellisiin järjestöihin, keskittyen erityisesti poliittisiin ja taloudellisiin suhteisiin. Afrikka-strategia laadittiin hallituksen periaatepäätöksenä, joten se on mukana listassa niitä periaatepäätöksiä, joiden toimeenpano on kesken, ja jota uuden hallituksen toivotaan vahvistavan.


Kommentoi

Tietosuoja