Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen koulutuskorvauksen maksamisesta työnantajalle vaan toteaa, että ammatillisen koulutuksen lisäresurssit on suunnattava koulutuksenjärjestäjälle, joka voi haluamallaan tavalla kohdentaa rahoitusta.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen koulutuskorvauksen maksamisesta työnantajalle vaan toteaa, että ammatillisen koulutuksen lisäresurssit on suunnattava koulutuksenjärjestäjälle, joka voi haluamallaan tavalla kohdentaa rahoitusta.

– Muutosesitys 1

Tuula Peltonen · Keski-Suomi 2

Ei kannateta
Muutosesitys päätösesitykseen: Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Kannattajat
  • Sanna Siekkinen
  • Vesa Tuomisto

Aloitteessa esitetään koulutuskorvauksen maksamista ammatillisen koulutuksen koulutussopimukseen perustuvasta opiskelijasta.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa on päätetty, että ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa vahvistetaan erityisesti kokonaisten opiskelupäivien ja -viikkojen toteutumista sekä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja oppisopimuskoulutuksen kehittämistä tukien. Ministeriön on laadittava yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa malli kokonaisten koulupäivien toteuttamisesta. Tätä voidaan tehdä myös työpaikoilla tapahtuvaa oppimista hyödyntäen ja paikallisia innovaatioita suosien. Lisätään opettajien määrää.

Kasvatetaan ammatillisen koulutuksen rahoitustasoa turvaamaan koulutuksen laatu.

Puututaan toisen asteen koulutuksessa havaittuihin laatuongelmiin välittömästi, jotta koulutuksen laatua, opettajien työskentelyedellytyksiä ja nuorten hyvinvointia voidaan tietopohjaisesti vahvistaa kaikissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Erityisesti otetaan huomioon lähiopetus- ja ohjausresurssien riittävyys muuttuneisiin vaatimuksiin nähden. Oppimisen vaikeuksien moninaisuus edellyttää ammatillisen koulutuksen pedagogisten menetelmien vahvistamista ja päivittämistä.

108 Koulutuskorvauksen maksaminen ammatillisen koulutuksen koulutussopimukseen perustuvasta opiskelijasta

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry ja Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

 

Toisen asteen ammatilliseen koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtäviin osallistuen. Työssäoppiminen on olennainen osa tutkintotavoitteista opiskelua. Tutkintosuoritukset ja ammattiosaamisen näytöt toteutuvat työpaikalla aidossa työympäristössä ja oikeissa työtehtävissä. Työssäoppimisen ohjaaja ja myöskin mahdollinen tiimi, johon hän kuuluu, ohjaavat opiskelijaa saavuttamaan opiskelijan henkilökohtaiseen kehityssuunnitelmaan kuuluvat tavoitteet. Työssäoppimisen ohjaaja tekee vaativaa työtä huolehtien useiden viikkojen ajan oman työnsä lisäksi opiskelijan ohjauksesta, turvallisuudesta ja edistymisestä tulevaan ammattiin liittyvien käytännön ja teoriatietojen soveltamisesta sekä uuden oppimisesta.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (11.8.2017/531) säädetään, että koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta korvausta. Vain vaativaan erityiseen tukeen oikeutetun opiskelijan osalta koulutussopimustyöpaikan tarjoajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

On tärkeää, että tulevaisuudessakin taataan työssäoppiminen myös oppilaitoksen ulkopuolella. Etenkin nuorten ja maahanmuuttajien kohdalla on tärkeää, että jo oppilaitoksesta valmistuessa on työharjoittelukokemusta oppilaitoksen ulkopuolelta. Tämä antaa paremman mahdollisuuden oppia työelämän sääntöjä jo koulutuksen aikana. Lisäksi maahanmuuttajien kotoutumisen ja suomen kielen kannalta oppilaitoksen ulkopuolella toteutuvat työharjoittelu on tärkeä.

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry ja Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittävät, että

SDP pyrkii palauttamaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa olevasta opiskelijasta koulutuskorvauksen koulutussopimustyöpaikan tarjoajalle niin, että työnantaja siirtää korvauksen työssäoppimisen ohjaajalle maksettavaksi tai työyhteisölle käytettäväksi työhyvinvointitoimintaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 213


Kommentoi

Tietosuoja