Puoluekokous toteaa, että vapaan sivistystyön rahoituksen riittävyydestä ja rahoitusjärjestelmän toimivuudesta on huolehdittava. Muilta osin puoluekokous viittaa puoluehallituksen lausuntoon ja toteaa, että aloite ei aiheuta muita välittömiä toimenpiteitä.

Puoluekokous toteaa, että vapaan sivistystyön rahoituksen riittävyydestä ja rahoitusjärjestelmän toimivuudesta on huolehdittava. Muilta osin puoluekokous viittaa puoluehallituksen lausuntoon ja toteaa, että aloite ei aiheuta muita välittömiä toimenpiteitä.

– Muutosesitys 1

Tuula Peltonen · Keski-Suomi 1

Keski-Suomi:
Kannatetaan
Huomioitava: Aktiivinen kansalaisuus tavoitteena on lain tasolla voimassa kaikilla koulutustasoilla. Puoluehallituksen lausunto on tältä osin virheellinen ja korjattava.

Kannattajat
  • Sanna Siekkinen

Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, onko opintokeskusten rahoitusuudistus turvannut opintokerhotoiminnan jatkumisen. Samalla ehdotetaan, että jos rahoitusuudistus tältä osin on toiminut tavoitteen vastaisesti, puoluekokous velvoittaa SDP:n hallitus- ja eduskuntaryhmän toimenpiteisiin rahoituspohjan turvaamiseksi.

SDP:n koulutuspoliittisessa ohjelmassa todetaan, että vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta, jonka tavoitteina ovat ihmisten monipuolinen kehittyminen, hyvinvointi sekä kansanvaltaisuus ja moniarvoisuus. Aktiivinen kansalaisuus yksilötasolla ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen yhteiskunnallisella tasolla ovat tehtäviä, joita ei muulle koulutuskentälle ole asetettu.

Laki vapaasta sivistystyöstä muuttui valtionosuussäädösten osalta 1.1.2016. Vapaan sivistystyön oppilaitosten rahoitusta uudistettiin mm. kiintiöimällä opintosuoritemäärät opintokeskusten osalta sekä lopettamalla erityinen opintokerhorahoitus. Käytännössä koko opintokerhojen aiemmin saama rahoitus siirrettiin opintokeskusten harjoittamaan kurssitoimintaan sellaisenaan ja opintokeskukset, myös TSL, tukivat muutosta lähes yksimielisesti. Tämän seurauksena lakiuudistuksella on paremmin turvattu TSL:n ja sen jäsenjärjestöjen harjoittamalle koulutustoiminnalle riittävä valtionosuus ja riittävä määrä opetustunteja. Tämän seurauksena opetustunnin saamaa taloudellista tukea on pystytty nostamaan merkittävästi.

102 Opintokeskusten rahoitus

Hakaniemen Sosialidemokraatit ry

 

Yksityisten sivistysjärjestöjen ylläpitämien opintokeskusten rahoitusta uudistettiin vuoden 2016 alusta osana vapaan sivistystyön rahoitusuudistusta. Uudistuksen yhteydessä luovuttiin erillisestä opintokeskusten opintokerhoja varten myönnettävästä valtionosuudesta. Tämä erillinen valtionosuus kattoi välittömästi ennen lainmuutosta vain pienen osan opintokerhojen kustannuksista. Nykyisin opintokerhotuntien kustannukset otetaan huomioon opintokeskusten opetustuntien yksikköhintoja laskettaessa ja kustannus muodostaa osan opintotoiminnan valtionosuuden perustaa. Tavoitteena oli turvata opintokeskuksille jatkossakin mahdollisuus tarjota opintokerhotoimintaa.

Muutoksen piirissä olevien opintokeskusten taustajärjestöissä on runsaasti puolueita ja ammattiyhdistysliikettä lähellä olevia toimijoita. Opintokeskusten koulutustarjonta muotoutuu taustajärjestöjen aatteiden mukaisesti. Tavoitteena on elinikäisen oppimisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistäminen. Nämä tavoitteet turvaavat yhteiskunnallisen kehityksen ja keskustelun tulevaisuuden kannalta olennaisia taitoja, ja opintokerhotoiminta on keskeinen tapa edistää yhteiskunnalliseen osallistumiseen tarpeellisten taitojen omaksumista.

Esitämme, että

puoluekokous velvoittaa SDP:tä selvittämään, onko vapaan sivistystyön rahoitusuudistuksen osana tehty opintokeskusten rahoitusuudistus turvannut tarkoitetulla tavalla aktiivisen kansalaisuuden kannalta keskeisen opintokerhotoiminnan jatkumisen ja tarpeellisen rahoituksen. Jos rahoitusuudistus tältä osin on toiminut tavoitteen vastaisesti, puoluekokous velvoittaa SDP:n hallitus- ja eduskuntaryhmän toimenpiteisiin rahoituspohjan turvaamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 202

  • Kesäkuu 2023

    Vapaan sivistystyön rahoitusta on lisätty tällä hallituskaudella.


Kommentoi

Tietosuoja