Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja viittaa myös aloitteen 86 vastaukseen raskauden keskeytysten vähentämiseen liittyen. Naisen on saatava päätöksensä tueksi riittävä psykososiaalinen tuki.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja viittaa myös aloitteen 86 vastaukseen raskauden keskeytysten vähentämiseen liittyen.

Mikäli raskaus alkaa, mutta se ei ole haluttu, voidaan raskaus keskeyttää Suomen lainsäädännön mukaisten perusteiden täyttyessä. Kuten aloitteessa todetaan, voidaan raskaus ennen 12. raskausviikon täyttymistä keskeyttää kahden lääkärin suostumuksella. Jos raskaus halutaan keskeyttää 12. raskausviikon jälkeen, tarvitaan siihen Valviran lupa.

Raskaudenkeskeytys oikein suoritettuna on yleisesti erittäin turvallinen toimenpide, joka tulisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tehdä raskauden mahdollisimman aikaisessa vaiheessa toimenpiteen kuormittavuuden vähentämiseksi. Nykyisin Suomessa valtaosa keskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti.

Päätökseen vaikuttavia tekijöitä on monenlaisia. Siihen voivat vaikuttaa muun muassa henkilökohtaiset elämänarvot ja suunnitelmat, ikä, terveys, perhe- ja parisuhdetilanne, sekä myös läheisten ja ympäristön oletetut tai todelliset toiveet, odotukset tai vaatimukset, julkisen keskustelun luomat normit ja paineet, sikiön vointi sekä lukuisat muut asiat.

Raskaudenkeskeytys voi olla toisille psyykkisesti kuormittavaa, mutta kaikilla aborttiin ei liity psyykkisiä myllerryksiä ennen tai jälkeen toimenpiteen. Naisella on oikeus olla valintaansa tyytyväinen ja tunteet saavat olla positiivisiakin. Terveydenhuollon ammattilaisten syyllistävä tai moralisoiva asenne voi kuitenkin aiheuttaa ahdistusta ja psyykkisiä oireita myös sellaisissa tilanteissa, joissa nainen on varma päätöksestään keskeyttää raskaus.

Potilaalla on lain mukaan oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Raskauden keskeyttämiseen liittyvä lainsäädäntö ei tue tätä oikeutta.

90 Vapaa raskaudenkeskeytys raskausviikolle 12 asti

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry:n jäsen Nelli Nurminen, Tölö Unga Socialister ry:n jäsen Olli-Pekka Koljonen, Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n jäsen Pirita Ruokonen

Vuonna 2014 Suomessa tehtiin 9779 raskaudenkeskeytystä. Laki raskauden keskeyttämisestä tuli Suomessa voimaan v. 1970. Lain mukaan Suomessa voi saada raskaudenkeskeytyksen seuraavin perustein naisen pyynnöstä hakemuksella:

1) kun raskauden jatkuminen tai lapsen synnyttäminen naisen sairauden, ruumiinvian tai heikkouden vuoksi vaarantaisi hänen henkensä tai terveytensä (lääketieteellinen peruste),

2) kun naisen tai hänen perheensä elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen synnyttäminen tai hoito olisi huomattava rasitus (sosiaalinen peruste),

3) kun raskaus on alkanut väkisinmakaamisesta,

4) kun nainen raskaaksi saatettaessa ei ollut täyttänyt 17 vuotta tai oli täyttänyt 40 vuotta tai kun hän on jo synnyttänyt 4 lasta (ikä- ja lapsilukuperuste),

5) kun on syytä otaksua, että lapsi olisi vajaamielinen tai että lapsella olisi tai lapselle kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika (eugeeninen peruste),

6) kun jommankumman tai kummankin vanhemman sairaus, häiriytynyt sieluntoiminta tai muu syy vakavasti rajoittaa heidän kykyään hoitaa lasta.

Keskeytys tulee suorittaa ennen 12. raskausviikon päättymistä (12+0 viikkoa) lukuun ottamatta kohtaa 1) jolloin aikarajaa ei ole ja kohtaa 5) jolloin aikaraja on 24 viikkoa. Ylivoimaisesti yleisin peruste raskaudenkeskeytykseen on sosiaaliset syyt (92,1% v. 2014)

Vaikka Suomessa raskaudenkeskeytyksen saaminen on käytännössä mahdollista kenelle tahansa raskausviikolle 12 asti, tarvitaan raskauden keskeyttämiseen sosiaalisin perustein naisen hakemuksen lisäksi kahden lääkärin lupapäätös, ikä- ja lapsilukuperusteenkin kohdalla yhden. Kohdan 3) perusteella raskaudenkeskeytystä haettaessa hakemukseen on liitettävä jopa rikosilmoituksen kopio. Vastaavanlainen lainsäädäntö on länsimaissa Suomen lisäksi ainoastaan Britanniassa, Islannissa ja Kyproksella.

Suomen aborttilainsäädäntö on tältä osin byrokraattinen, vanhanaikainen ja nöyryyttävä. Raskaudenkeskeytyksen saaminen on ihmisoikeus ja naisen päätös, ei lääkärin. Tilastojen mukaan vapaan lainsäädännön maissa ole EU-alueella enempää keskeytyksiä kuin muissa maissa. Keskeistä aborttien vähentämisessä sen sijaan on ehkäisyneuvonta ja ehkäisyn tarjoaminen.

DemFem-verkoston puolesta esitämme, että

Tämän aloitteen hyväksyessään Suomen Sosialidemokraattinen Puolue kannattaa vapaata raskaudenkeskeytystä ennen 12. raskausviikon päättymistä (12+0), jolloin sen saamisen perusteeksi riittää naisen oma pyyntö.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 186

  • Heinäkuu 2020

    Aloitteen eteneminen ei ole tällä hetkellä tiedossa.


Kommentoi

Tietosuoja