Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat suositelleet, että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Ehdotuksiin on kuulunut maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille.

Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. On arvioitu, että Rauma säästää vuosittain 100 000 euroa nuorille tarjottavan ilmaisen ehkäisyn myötä. Tärkeintä kuitenkin on, että nuoret pysyvät terveinä ja hyvinvoivina eivätkä joudu läpikäymään raskaudenkeskeytystä. Eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään 20-24-vuotiaiden ikäluokassa. Tämän ikäluokan nuorille ehkäisyn hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista.

86 Nuorille tarjottava maksuton ehkäisy

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on suosittanut jo vuodesta 2008 seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassaan maksutonta ehkäisyä nuorille aikuisille, mutta vain kourallinen kuntia on siihen tarttunut. Nuorille tarjottava maksuton ehkäisy vähentää kokemuksien mukaan niin raskaudenkeskeytyksiä kuin sukupuolitautitartuntojakin.

Suomessa vastuu seksuaali- ja lisääntymisterveydestä on perinteisesti ollut naisilla, vaikka ehkäisystä tulisi huolehtia jokaisen sukupuolesta riippumatta. Sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta onkin tärkeää, että hormonaalisen ehkäisyn rinnalla nuorilla on mahdollisuus myös saada ilmaisia kondomeja, jolloin vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisemmin sekä saadaan tuntumaan yhteiseltä asialta.

Usein ehkäisyn käyttämättä jättämisen syynä on sen korkea hinta. Myös vaihteleva saatavuus ja vaikeudet asioida nimettömästi vaikuttavat nuorten ehkäisyvälineiden käyttöön. On huolestuttavaa, että taloudellinen eriarvoisuus vaikuttaa nuorten ehkäisyvälineiden hankkimiseen. Maksuttoman ehkäisyn ja tiedon tarjoaminen tasoittaisi eroja nuorten terveydessä ja hyvinvoinnissa.

Kokemukset maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta ovat olleet positiivisia. Esimerkiksi Raumalla aborttien määrä ja sukupuolitautien leviäminen ovat vähentyneet merkittävästi ja tämä on tuonut kaupungille arviolta jopa 100 000 euron säästöt.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

aloitteen hyväksyessään SDP sitoutuu edistämään maksuttoman ehkäisyn tarjoamista valtakunnallisesti. Valtion tulee taata maksuttomat ehkäisyvälineet alle 25-vuotiaille, jotta sukupuolitauteja ehkäistään tehokkaammin ja vastuu ehkäisystä jakautuisi tasaisesti kaikille sukupuolille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 179

  • Heinäkuu 2020

    Hallitusohjelmassa on osoitettu vuosille 2021 ja 2022 5,0 milj. euroa/vuosi kokeilulle, jolla toteutetaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille. Kokeilu toteutetaan erillishakuna Tulevaisuuden sote-keskushankkeen yhteydessä. THL seuraa ja arvioi kokeilun tuloksia, joiden perusteella toiminnan vakinaistamisesta päätetään vaalikauden lopulla. 


Kommentoi

Tietosuoja