SDP yhtyy aloitteen tavoitteeseen perustaa Suomeen vanhusasiainvaltuutetun virka. Lisäksi kunnissa ja tulevaisuudessa myös maakunnissa olevien vanhuspalvelulain mukaisten vanhusneuvostojen asemaa ja niiden toimintaedellytyksiä on vahvistettava.

SDP yhtyy aloitteen tavoitteeseen perustaa Suomeen vanhusasiainvaltuutetun virka.

Aloitteessa esitetään, että SDP toimii sen puolesta, että Suomeen perustetaan vanhusasiavaltuutetun virka.

SDP:n voimassa oleva vanhuspoliittinen ohjelma vuodelta 2010 on edelleen pääosin ajankohtainen kehittämisohjelma, vaikka esim. keskeinen tavoite vanhuspalvelulaista on toteutettu. Ohjelmassa esitettyä vanhusasiainvaltuutetun virkaa ei ole vielä perustettu. Asia on entistä ajankohtaisempi, joten on perusteltua pitää sitä edelleen tavoitteenamme.

82 Vanhusasiavaltuutetun virka perustettava Suomeen

Borgå Svenska Socialdemokrater rf:n jäsen Anette Karlsson, Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY ry-Hammars och Gammelbacka Socialdemokrater HAF rf:n jäsen Eila Kohonen, Keravan Demarit ry:n jäsen Leena Harjula-Jalonen, Jokelan Työväenyhdistys ry:n jäsen Maila Tikkanen, Klaukkalan Demarit ry:n jäsen Maire Suomi, Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n jäsen Tarja Eklund ja Tikkurilan Sosialidemokraatit ry:n jäsen Tuula Laukkanen

Ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, vanhusasiavaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Viran perustamiseksi on ministereille vuosien varrella luovutettu useita adresseja ja lakialoitteita, mutta asia ei ole edennyt. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on kuitenkin aiemmin perustettu esimerkiksi kuluttajansuoja-asiamiehen sekä tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen (2014) mukaan Suomi on hyvä paikka vanheta. Ikäihmiset ovat toimintakykyisempiä kauemmin kuin ennen, ja elinikä pitenee. Tilastollisesti tarkastellen ulkopuolisen avun tarve alkaa 80 ikävuoden jälkeen, jolloin vanhusten odotetaan jatkavan asumista kodeissaan mahdollisimman pitkään.

Kaikki ikäihmiset eivät kuitenkaan saa tarvitsemaansa apua ja turvaa yhteiskunnalta, jolloin on turvauduttava iäkkääseen puolisoon, työelämässä oleviin lapsiin ja muihin sukulaisiin, jopa naapureihin. Syntyy myös tilanteita, joissa yksinäinen vanhus elää kotinsa vankina ja lähes heitteillä. Ikäihmiset tarvitsevat laadukkaita, monipuolisia ja yksilöllisiä avo- ja laitospalveluita ja hyviä asumisratkaisuja. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa, että vanhusten oikeus arvokkaaseen ja hyvään elämään toteutuu.

Esitämme, että

SDP toimii sen puolesta, että Suomeen perustetaan vanhusasiavaltuutetun virka.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 173

  • Heinäkuu 2020

    Vanhusasiavaltuutetun viran ja toimiston perustamisesta sovittiin hallitusohjelmassa. Toiminnan käynnistämisen resurssit on varattu oikeusministeriön pääluokkaan 2020 budjetissa. Valtion talousarviossa 2020 on tähän varattu määrärahoja 85 000 euroa.


Kommentoi

Tietosuoja