Vuosina 2018–2020 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat: 

luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet 

luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi 

luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet 

luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut 

Puoluekokous edellyttää, että puoluevaltuusto ja -hallitus seuraavat tarkoin jäsenvelvoitteiden noudattamista jäsenmaksujen maksamisessa. 

Muilta osin noudatetaan puolueen sääntöjä jäsenmaksujen ja ylimääräisten jäsenmaksujen perimisen suhteen.

Vuosina 2018–2020 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat:

luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet

luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi

luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet

luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut

Puoluekokous edellyttää, että puoluevaltuusto ja -hallitus seuraavat tarkoin jäsenvelvoitteiden noudattamista jäsenmaksujen maksamisessa.

Muilta osin noudatetaan puolueen sääntöjä jäsenmaksujen ja ylimääräisten jäsenmaksujen perimisen suhteen.

200 Puoluehallituksen esitys puolueen jäsenmaksuiksi 2018-2020

Jäsenmaksujen määräytymisperuste

Puolueen sääntöjen 10 §:ssä säädetään jäsenmaksujen määräytymisperusteista. Säännöt ovat varsin joustavat ja antavat puoluekokoukselle ja puoluevaltuustolle mahdollisuuden tehdä hyvin joustavia päätöksiä jäsenmaksusta. Myös yhdistyksillä on monia omaan päätökseen liittyviä mahdollisuuksia tulla maksukyvyn perusteella jäsentä vastaan, jos jäsenmaksut osoittautuvat esteeksi jäsenyydelle.

Kuluvan vuoden 2016 jäsenmaksuista on voimassa puoluevaltuuston syyskokouksen 2015 päätös:

luokka I:                Ei jäsenmaksua

luokka II:               Nuoret alle 25 vuotta 13 euroa

Sääntöjen mukaisin sosiaalisin perustein alennettu jäsenmaksu 26 euroa

luokka III:              57.00 €/vuosi

luokka IV:              Tukijäsenmaksu omalle puolueosastolle varsinaisen jäsenmaksun lisäksi 120 euroa vuodessa jäseneltä, joiden kuukausitulo ylittää 3 600 euroa.

Kannatusjäsenmaksun alaraja on 20 euroa vuodessa.

Lisäksi puoluevaltuusto päätti, että jäsenmaksujen jako eri puolueorganisaatioiden kesken on seuraava: piirien osuus 60, puolueosastojen osuus 40 sekä puolueen osuus 0 prosenttia. Puolue pidättää 11 prosenttia jäsenrekisterin ylläpitokulujen kattamiseksi ennen jäsenmaksujen jakoa piireille ja osastoille.

Jäsenmaksujen kokonaiskertymät ja jäsenmaksua maksaneiden jäsenten määrät olivat päättyneellä puoluekokouskaudella seuraavat:

Jyväskylän puoluekokous 2005 päätti, että kansanedustajilta peritään vuosittain puoluevaltuuston päättämän suuruinen ns. kansanedustajamaksu, joka tulee piirijärjestölle. Samoin puoluekokous päätti vastaavasta maksusta europarlamentaarikoille, tämä maksu suoritetaan puolueelle.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 347

  • Heinäkuu 2020

    Toteutunut päätöksen mukaisesti.


Kommentoi

Tietosuoja