Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen laaja-alaisen kansalaiskeskustelun käymiseksi ruuantuotantomme vaikutuksista niin sosiaalisesti kuin ympäristön kannalta, mutta ei kannata erillisen lihaveron käyttöönottoa.

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen laaja-alaisen kansalaiskeskustelun käymiseksi ruuantuotantomme vaikutuksista niin sosiaalisesti kuin ympäristön kannalta, mutta ei kannata erillisen lihaveron käyttöönottoa.

Aloitteessa esitetään erillisen lihaveron käyttöönottoa ohjaamaan kuluttajien ostovalintoja kohti eettisemmin tuotettua lihaa sekä nostamaan kansalaisten tietoisuutta lihantuotantoon liittyvistä globaaleista vaikutuksista ja ongelmista. Lihalle esitettiin haittaveroa myös vuoden 2014 puoluekokouksessa.

Useiden asiantuntijoiden mukaan pelkkä lihatuotteiden verottaminen ei vähentäisi ravinnontuotannosta aiheutuneita kasvihuonepäästöjä tehokkaasti. Monet asiantuntijat ovat ehdottaneet tehokkaampana keinona kaikkien elintarvikkeiden verottamista suhteessa niiden hiilijalanjälkeen.

Samalla on myös entistä enemmän kiinnitettävä huomiota ruoan alkuperään sekä esimerkiksi työntekijöiden oloihin kuin myös tuottajien samaan reiluun korvaukseen. SDP ajoi viime hallitusvastuussa ollessaan reilun kilpailun ohjelmaa, jossa näihin epäkohtiin haluttiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Suomen on myös syytä työskennellä kansanvälisissä järjestöissä, esimerkiksi niin EU:ssa kuin YK:ssakin, globaalien epäkohtien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi.

16 Lihavero käyttöön Suomessa

Sosialidemokraattiset opiskelijat - SONK ry

Suomessa säännellään monien ihmisille tai ympäristölle haitallisten elintarvikkeiden, kuten tupakan, alkoholin tai sokerin saatavuutta tai käyttöä erilaisin tavoin, muun muassa saannin rajoittamisella tai verotuksella. Tämä kaikki on sosialidemokraattisen arvomaailman ja politiikan mukaista. Valtio tarjoaa ihmisille esimerkiksi maksuttoman julkisen terveydenhuollon, joten on aivan luonnollista, että se pyrkii tukemaan kansalaisten terveellisempiä elämäntapoja.

Lihansyönti ei ole tupakointiin tai alkoholiin verrattavissa oleva riski terveydelle, eikä se ole samanlainen salakavala kansanterveyden vihollinen kuin sokeri. Globaalisti lihansyönti kuitenkin on suuri kasvihuonepäästöjen sekä maaperän eroosion nopeuttaja. Jos haluamme jättää maapallomme paremmassa kunnossa lapsillemme, olisi meidän sosialidemokraatteina aika kiinnittää myös huomiota myös lihansyönnin eettisyyteen.

Kaikkea lihantuotantoa ei toki voi asettaa samalle viivalle. Esimerkiksi pohjoismainen luomutuotettu jauheliha on huomattavasti eettisempää ja ympäristöystävällisempää kuin esimerkiksi Etelä-Amerikassa tehotuotantona valmistettu naudan ulkofile. Tämä ympäristönäkökulma tulisikin ottaa huomioon myös verotuksellisesti ja näin kannustaa kansalaisia syömään enemmän eettisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettua lihaa.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry esittää, että

SDP edistää erillisen lihanveron käyttöönottoa. Lihaveron tarkoituksena olisi tukea eettisesti ja ympäristöystävällisesti tuotetun lihan kulutusta ja edistää kansalaisten tietoisuutta lihansyönnin vaikutuksista globaalissa mittakaavassa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 41

  • Heinäkuu 2020

    Tavoite on edistynyt siten, että ekologisen kestävyyden edistäminen on SDP:n vero-ohjelman keskeinen tavoite. Sitä on edistetty vuoden hallitusohjelmassa muun muassa siten, että hallitus kehittää ”elintarvikkeiden ja muiden kulutustuotteiden elinkaaripäästöjen arviointia kulutusverotuksen suuntaamiseksi ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomiovaksi”.


Kommentoi

Tietosuoja