Puoluekokous toteaa, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin.

Puoluekokous toteaa, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin.

Aloitteessa esitetään, että puoluekokous esittää päättäville elimille (mikä ilmeisesti tarkoittaa valtioneuvostoa), että valtioneuvoston asetusta 935/2014 muutetaan jakaen Savo-Karjalan vaalipiiri takaisin erillisiksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiiriksi. Perusteena esitetään mm. SDP:n piiriaktiivien pidentyneet kokousmatkat ja tätä kautta kasvaneet piirin matkakulut.

Puoluehallitus toteaa, että valtioneuvoston asetus 935/2014 on ollut määräaikainen asetus, joka on koskenut ainoastaan 19.4.2015 toimitettuja eduskuntavaaleja. Tässä asetuksessa määritetään ainoastaan eduskuntavaaleista valittavien kansanedustajien paikkamäärä vaalipiireittäin, ei vaalipiirejä.

Eduskuntavaalien vaalipiireistä on säädetty vaalilain (714/1998) 5 §:ssä. Vaalilain muuttaminen on eduskunnan käsissä ja esitys lain muuttamisesta olisi siis tehtävä eduskunnalle.

SDP on johdonmukaisesti korostanut tarvetta määrittää vaalipiirirajat niin, että poliittinen päätöksenteko ei liikaa etäänny kansalaisista. Puoluehallitus ei kuitenkaan katso, että aloitteessa esitetyt perusteet antaisivat aihetta esittää tai puoltaa vaalipiirien muuttamista ehdotetulla tavalla. Vaalipiirien määrittämisessä on pyritty kansalaisten mahdollisimman yhdenvertaisten vaikutusmahdollisuuksien sekä alueellisen edustavuuden turvaamiseen demokratian toteutumisen edistämiseksi. Esitetyt perusteet vaalipiirijaon muuttamiselle eivät puoluehallituksen käsityksen mukaan ole näihin arvoihin verrattuna painavampia tai saman arvoisia.

147 SDP:n Savo-Karjalan vaalipiirirajat palautettava ennalleen

Suonenjoen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

SDP:n Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan piirien yhdistyttyä on työtehtävämäärä lisääntynyt merkittävästi. Samanaikaisesti työntekijämäärää, 2,5 henkilöä, on vähennetty yhteen henkilöön (toiminnanjohtajaan).

Lisäksi, vaalipiirien yhdistymisen myötä, kokous- ym. matkojen pituudet ja matkakorvaukset rasittavat kohtuuttomasti työväenyhdistyksiä, piiriä ja koko piirin taloutta. Matkakuluihin menevät rahat ovat poissa varsinaisesta, tärkeästä, SDP:n kannatusta parantavasta toimintatyöstä ja vievät suurimman osan piirin budjetista.

Suonenjoen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

puoluekokous päättää esittää edelleen päättäville elimille muutettavaksi valtioneuvoston asetuksen 935/2014 kyseistä asetusta edeltävän ajan mukaiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 278


Kommentoi

Tietosuoja