Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen yhtenäisemmästä joukkoliikenteestä, mutta ei näe maakunnan olevan ainoana joukkoliikenteen järjestäjänä paras tapa edetä joukkoliikenteen integraatiossa.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen yhtenäisemmästä joukkoliikenteestä, mutta ei näe maakunnan olevan ainoana joukkoliikenteen järjestäjänä paras tapa edetä joukkoliikenteen integraatiossa.

– Muutosesitys 1

Kaakkois-Suomi pk-ryhmä · Kaakkois-Suomi 1

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen yhtenäisemmästä joukkoliikenteestä ja näkee maakunnan yhtenä hyvänä mahdollisuutena joukkoliikenteen järjestäjäksi. Se voi olla hyvä tapa edetä joukkoliikenteen integraatiossa kuntien niin sopiessa.

Joukkoliikennealueet ovat tällä hetkellä muodostuneen seutukunnallisen liikenteen ympärille, eikä maakunnan eri puolilla olevien kuntien yhtenäisellä joukkoliikenteellä välttämättä saavuteta etuja. Seutuliikenneyhtiöt ovat kuntien omistamia yhtiöitä, joiden liikennettä jäsenkunnat rahoittavat pääosin itsenäisesti omalla budjettirahoituksellaan. Puoluekokous kannattaa seutuliikennejärjestelmien tiiviimpää yhteistyötä joukkoliikenteen tarjoamiseksi kaikille matkustajille liikennerajoista huolimatta, tässä maakuntahallinnolla on suuri rooli, mikäli Ely-keskuksen liikennetehtävät siirtyvät maakuntahallinnolle.

126 Joukkoliikenne on siirrettävä maakuntahallinnon alaisuuteen

Keravan Demarit ry

Suomi on siirtymässä maakuntamalliin terveydenhuollossa. Olemme keskustelleet siitä, että maakunnan tehtäviin voisi sisältyä terveydenhuollon lisäksi myös joukkoliikenne. Erityisesti Uudellamaalla tilanne on hankala, kun osa kunnista kuuluu HSL:ään ja osa ei.

Useimmissa muissa Euroopan maissa, myös Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa, joukkoliikenne on maakunnan tai osavaltion päätösvaltaan kuuluva asia. Suomen malli, jossa pienetkin kunnat itse päättävät osallistumisesta joukkoliikenteen järjestämiseen, on kansainvälisesti vertailtuna harvinainen. Joukkoliikenteen hallinnointi maakunnan kokoisina yksikköinä parantaisi joukkoliikenteen toimivuutta ja voisi tuoda myös uusia mahdollisuuksia useiden kuntien alueelle sijoittuvien joukkoliikenneinvestointien rahoitukseen.

Keravan Demarit ry esittää, että

SDP:n ryhtyy toimiin joukkoliikennelain 3. luvun muuttamiseksi siten, että joukkoliikenneasioissa toimivaltainen viranomainen on maakuntahallinto.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 239


Kommentoi

Tietosuoja