Puoluekokous yhtyy aloitteeseen siten, että koulutuksen maksuttomuuden osalta se viittaa aloitteiden 97-98 vastaukseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen siten, että koulutuksen maksuttomuuden osalta se viittaa aloitteiden 97-98 vastaukseen.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry esittää, että SDP ottaa tavoitteekseen, että suomalainen korkeakoulutus olisi maailman parasta. Keskeisinä asioina tässä esitetään olevan kunnianhimoisen tiedepolitiikka, korkeakoulujen riittävät resurssit sekä yhdenvertaisuus ja maksuttomuus kaikille opiskelijoille.

SDP:n koulutuspoliittisessa ohjelmassa on vahvasti nostettu esiin niin tiedepolitiikka, joka tekee maailmasta paremman, kuin korkeakoulutuksen resurssitkin. Koulutuksen maksuttomuuden osalta ohjelmassa tuodaan esiin se, että se on yksi keino taata koulutuksen tasa-arvoa. Nyt käytössä oleviin EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten lukukausimaksuihin ei ohjelmassa oteta kantaa.

104 Tarpeeksi hyvä ei riitä - Suomesta maailman parhaan korkeakoulutuksen maa

Sosialidemokraattiset opiskelijat - SONK ry

Korkeakoulutus tuottaa maahamme huomattavaa vaurautta niin aineellisen kuin aineettomankin pääoman muodossa. Korkea sivistystaso on myös itsessään arvokas asia, jonka merkitystä ei voi mitata rahassa, mutta jonka hyödyt ilmenevät yhteiskunnassa eri tavoin. Koulutus tukee kriittistä ajattelukykyä ja siten antaa mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen, mikä sekin lisää koulutuksen arvoa. Yksilölle koulutus on investoinneista parhain, ja korkeatasoinen koulutus ja tutkimus mahdollistavat kaiken lisäksi menestyvien kotimaisten innovaatioiden synnyn sekä väestön korkean osaamisen työmarkkinoilla. Siten korkeakoulutuksen tasolla on selvä ja voimakas yhteys koko suomalaisen yhteiskunnan yleiseen kehitykseen.

Voimistuvia trendejä korkeakoulutuksessa ovat kuitenkin eriarvoistuminen sekä resurssien vähentyminen. Nämä ilmiöt johtavat erittäin valitettavalla tavalla koulutuksen laadun heikkenemiseen ja tieteellisen tutkimuksen tason laskuun sekä siihen, että korkeakoulutus periytyy yhteiskunnassamme yhä voimakkaammin, mikä taas estää monia lahjakkaita suomalaisia kehittämästä itseään ja hyödyntämästä potentiaalisia kykyjään. Tähän yhteiskunnallamme ei yksinkertaisesti ole varaa. Samoin on huomattava, että koulutusleikkaukset heikentävät tieteellisen tutkimuksen tasoa, mikä taas murentaa Suomen uskottavuutta kansainvälisen tiedeyhteisön silmissä. Tieteen politisoituminen ja tarkoitushakuiset, puolueelliset tilaustutkimukset voivat ilmiöinä vahvistua, mikäli korkeakoulujen rahoitusta ei turvata asianmukaisella tavalla.

Koulutus on Suomen merkittävimpiä voimavaroja. Maailmalla Suomi on aiemmin tunnettu juuri toimivasta koulutusjärjestelmästään ja yhteiskunnallisen sivistyksensä korkeasta tasosta. Uskottavuutensa vuoksi ja toisaalta houkutellakseen sijoituksia Suomi täytyy tuntea näistä jatkossakin, ja siksi myös suomalaisen korkeakoulutuksen täytyy olla maailman parasta. Koulutuksen laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen sekä Suomen maineen säilyminen sivistyksen mallimaana vaativat, että koulutuksesta ei enää leikata lainkaan. On myös muistettava, että työväenliike on aina ollut sivistysliike. Siten koulutuksen tukeminen tulee nähdä myös sosialidemokraattisena arvovalintana ja SDP:n uskottavuutta lisäävänä päätöksenä. Korkeakoulutuksen vaalimisen tuleekin olla sosialidemokraattien kärkitavoitteita, ja SDP:n täytyy sitoutua koulutuksen maksuttomuuden takaamiseen kaikille opiskelijoille.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry esittää, että

SDP ottaa tavoitteekseen, että suomalainen korkeakoulutus olisi maailman paras – ei yhtään vähempää. Parhaaseen koulutukseen kuuluvat esimerkiksi kunnianhimoinen tiedepolitiikka, korkeakoulujen riittävät resurssit sekä yhdenvertaisuus ja maksuttomuus kaikille opiskelijoille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 205

  • Heinäkuu 2020

    Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti korkeakoulutuksen resursseja on vahvistettu. Maksuttomuuden osalta viitataan aloitteiden 97-98 seurantaan.


Kommentoi

Tietosuoja